29 oktober 2020

Naleven RIVM regels bij toetsen en praktijkonderwijs

We hebben gemerkt dat de regels rondom COVID over het algemeen goed worden nageleefd door jullie. Onder andere de gang van zaken bij de toetsing en de afmeldingen voor fysiek onderwijs of coschappen, met soms toch minder fijne gevolgen voor jullie zelf, wijzen dit uit. Het is heel belangrijk dat we allemaal ons beste beentje voor zetten en willen jullie dan ook bedanken voor de professionele inzet hierin.

Toch merken we dat de regels niet altijd worden nageleefd. Indien we zien dat je je niet aan de regels houdt, word je hierop aangesproken door de corona-coördinatoren. Het kan zijn dat een corona-coördinator jou om gegevens vraagt, in dat geval word je geacht deze te geven. We gaan graag met jou het gesprek aan waarom je de regels niet wilt opvolgen. Indien je je herhaaldelijk niet aan de regels houdt, word je binnen 24 uur uitgenodigd voor een gesprek met de opleidingsdirecteur of vice decaan.