1 september 2016

Michael Burke wordt nieuwe Honours Dean

Prof.dr. Michael Burke is per 1 september 2016 benoemd tot Honours Dean van de Universiteit Utrecht. Hij volgt prof.dr. Rob van der Vaart op, die vanaf 2012 Honours Dean was en met emeritaat gaat.

Michael Burke (1964) is sinds 2004 verbonden aan University College Roosevelt (UCR) als Director of Research en Director of Undergraduate Research. Vanaf 2012 is Burke daarnaast hoogleraar Retorica bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het college van bestuur heeft Burke benoemd vanwege zijn visie op het honoursonderwijs en zijn persoonlijk enthousiasme en gedrevenheid.

Als Honours Dean ziet Burke vanaf september voor een periode van vier jaar toe op de verdere ontwikkeling van het honoursonderwijs. De focus ligt daarbij op het verstevigen en doorontwikkelen van de honoursprogramma’s in de bacheloropleidingen en het uitbreiden van het aanbod in de masterfase. Zo zal Burke het interdisciplinaire honoursonderwijs verankeren en uitbreiden door de oprichting van het Honours College en het starten van de pilot Graduate Honours Interdisciplinary Seminars.

-------------------------------

Meer informatie

Kim Zunderdorp, beleidsmedewerker onderwijs, 030-253 22 35, k.zunderdorp@uu.nl