15 december 2017

Meting gebruik onderwijsruimten

De Universiteit Utrecht gaat tot en met april 2018 het gebruik van de onderwijsruimten in het Ruppertgebouw en het Educatorium meten. Op basis van wifi-signalen wordt het aantal aanwezigen in een onderwijsruimte geteld. Deze meting is onderdeel van een proef die dient om inzicht te krijgen in de actuele bezetting en benutting van de onderwijsruimten. Zo wordt een goed overzicht verkregen van het daadwerkelijke gebruik van de onderwijsruimten.

De UU kent uitdagingen op het gebied van roosteren en zoekt continu naar mogelijkheden om de kwaliteit van het roosteren en het efficiënt gebruik van onderwijsruimten te verbeteren. Hiervoor is inzicht in het werkelijke gebruik van de onderwijsruimten noodzakelijk. Via de proef wil de universiteit meer gegevens verzamelen die bij kunnen dragen tot verdere verbetering van het roosterproces en het efficiënter gebruik van de onderwijsruimten.

Privacy

Docenten, studenten en andere bezoekers van de gebouwen zullen niets merken van de geautomatiseerde metingen. Er zijn maatregelen getroffen om de privacy te beschermen. De metingen starten op maandag 18 december.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de ICT Servicedesk.