13 december 2017

Met ingang van september 2018 verandert het curriculum van de lerarenopleiding

Waarom wordt het curriculum vernieuwd?
De lerarenopleiding volgt de koers zoals die door de politiek is uitgezet. De opleiding moet in twee onderdelen worden aangeboden, waarbij globaal gesproken in het eerste halfjaar de focus ligt op de basisvaardigheden en de tweede helft gericht is op specialisatie en verdieping. 

Daarnaast wordt  vakdidactiek versterkt door een duidelijker koppeling te maken tussen vakdidactiek en het onderdeel “vormgever van leerprocessen” uit de huidige cursus Algemene Didactiek.

Wat houdt de curriculumvernieuwing in?
In het eerste deel van de opleiding (de zgn. Educatieve Module, van 30 EC) zal de basis van lesgeven centraal staan. Er komen in dit deel meer uren voor praktijk.

Het programma van de huidige educatieve minor wordt in overeenstemming gebracht met deze Educatieve Module. Het wordt mogelijk gemaakt om – onder voorwaarden – alleen de Educatieve Module te volgen, ook na de bachelor en binnen een andere master (Educational Profile).

In het tweede deel (de zgn. Eerstegraads Module, ook 30 EC) komt meer ruimte voor verdieping of verbreding in de vorm van keuzecursussen en voor onderzoek in vakdidactiek.

De huidige cursussen Didactiek en Masterstage worden omgevormd tot modulen Pedagogiek, Vakdidactiek en Stage/Professional in de praktijk. De losse vakken OiO en PGO verdwijnen als zelfstandige cursussen en worden geïntegreerd met de overige cursussen. De stage in de Educatieve Module wordt 20 EC (in plaats van 15 EC). De keuzecursussen verschuiven naar de Eerstegraads Module. De tweede stage wordt 10 EC (in plaats van 15 EC). Er komt daarnaast in de Eerstegraads Module ook meer aandacht voor vakdidactisch onderzoek.

Hieronder vind je het schema van de opleiding/ beroepsvoorbereidende deel binnen de tweejarige opleiding.

Wat betekent dit voor jou?
Studenten die nu al gestart zijn met hun opleiding kunnen hun opleiding nog gewoon nominaal afmaken. In het tweede semester van 2017-2018 worden alle cursussen uit het beroepsvoorbereidend deel (Algemene Didactiek 1 en 2, Vakdidactiek 1 en 2, Masterstage 1 en 2, OiO, PGO en een deel van de keuzecursussen) aangeboden.

In het eerste semester van 2018-2019 starten we met het nieuwe curriculum.
De studenten die op dat moment beginnen aan het beroepsvoorbereidend deel zullen de nieuwe vakken Pedagogiek, Vakdidactiek en Stage/Professional in de praktijk volgen.

Daarnaast worden de huidige vakken Algemene didactiek 2, Vakdidactiek 2, Masterstage 2, OiO, PGO en een deel van de keuzecursussen aangeboden. Studenten die het beroepsvoorbereidend deel in het eerste semester 2018-2019 moeten afronden, kunnen dat dus nog met cursussen uit het huidige curriculum doen (en komen niet in een overgangssituatie terecht).

In het voorjaar van 2018 krijg je meer informatie over de inhoud van het nieuwe curriculum en de overgangsregelingen tussen het huidige en het nieuwe curriculum.

Mocht je vragen hebben over wat deze wijzigingen voor je studieplanning betekenen, kun je contact opnemen met de studieadviseurs (mail naar studieadviseur.gst@uu.nl of loop binnen tijdens het inloopspreekuur).

*alle keuzecursussen worden voor 5EC aangeboden