Melding datalekken oktober en november

In de maanden oktober en november hebben er drie losstaande incidenten plaatsgevonden. Een onbevoegde heeft tijdelijk toegang gehad tot een account van een medewerker of student van de Universiteit Utrecht. Als gevolg hiervan hadden onbevoegden mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens. Hierdoor is er sprake geweest van drie datalekken. Deze datalekken zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit bericht is een betrokkenenmelding om jou in te lichten. Hieronder wordt per datalek verteld worden wat er gebeurd is, waarna de mogelijke gevolgen duidelijk worden gemaakt.