18 mei 2018

Meer studenten stemmen voor U-raad dan vorig jaar

Robert Hendrickx

Je kon van 14 tot en met 16 mei stemmen op de kandidaten voor de universiteitsraad en de faculteitsraden van Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, Geneeskunde, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Sociale Wetenschappen. Uiteindelijk heeft 26,8% van de studenten dit gedaan voor de universiteitsraad. Dit is het hoogste opkomstpercentage sinds 2003. Vorig jaar stemde 26,3% van de studenten. Vrijdag 18 mei werd bekend gemaakt welke studenten in studiejaar 2018-2019 in de U-raad komen. Bekijk welke twaalf studenten vanaf 1 september 2018 een jaar lid zijn van de raad.

Medezeggenschapsraad Opkomstpercentage
Diergeneeskunde 38,7%
Geneeskunde 27,6%
Universiteitsraad 26,8%
REBO 21,7%
Geesteswetenschappen 21,6%
Bètawetenschappen 13,5%
Sociale Wetenschappen 13%

Bij de faculteit Geowetenschappen waren geen verkiezingen, omdat daar evenveel kandidaten als zetels waren.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de verkiezingen of diverse kandidatenlijsten? Ga naar de website van de U-raad, Bètawetenschappen, Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, GeneeskundeRecht, Economie, Bestuur en Organisatie en Sociale Wetenschappen. Je kunt ook contact opnemen met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, via 030 253 43 55 of a.m.partridge@uu.nl.