Meer of minder mails? Dit hebben Bèta-studenten gezegd

Wat doen we met jullie input?

Voor de kerstvakantie hebben we jullie via een enquête gevraagd naar jullie informatievoorkeuren en hoe jullie onze studentencommunicatie beoordelen. Jullie hebben massaal gereageerd, dank daarvoor!

Uit de meer dan 700 ingevulde enquêtes en de open antwoorden & tips kunnen we het volgende concluderen:

 • Jullie vinden dat het aantal en de toon van de e-mails die jullie ontvangen OK is
 • De veelheid van platformen gebruikt voor onderwijs en communicatie is verwarrend
 • De studentensite (students.uu.nl) wordt gebruikt, maar is niet super gebruiksvriendelijk
 • Zoeken op de studentensite is een uitdaging voor veel van jullie
 • Informatie over voorlichtingsbijeenkomsten (over bijv. keuzevakken) is moeilijk te vinden
 • Jullie willen meer weten over onderzoek en scripties
 • Top 3 communicatiemiddelen: E-mail, Blackboard, Teams/andere studenten
 • In het algemeen voorkeur om belangrijke informatie per e-mail te ontvangen, daarna via MyUU app en studentensite
 • Meerderheid staat positief tegen een studentennieuwsbrief van de faculteit Bèta

Dit gaan we doen met jullie input:

Naar aanleiding van de enquête, interviews met studenten en deskresearch gaan we verbeteringen doorvoeren. We focussen daarbij op:

 • Verbeteren informatievoorziening bij de start van studenten (intro), met name bij de bachelors
 • Verduidelijken welke (onderwijs)systemen studenten moeten gebruiken voor wat. Bijvoorbeeld door middel van een infographic en/of pagina’s op de studentensite met directe links
 • Docenten adviseren over duidelijk gebruik communicatiekanalen (bijv. waar zij het beste welke informatie kunnen neerzetten)
 • Studentensite verbeteren samen met opleidingen, met focus op vindbaarheid en herstructurering van informatie
 • Bekijken opties uitbreiding My UU-app samen met verantwoordelijken
 • Pilot draaien met een Bèta-studentennieuwsbrief
 • Starten focusgroep met studenten voor blijvende feedback

We willen blijven verbeteren, dus deel je mening!

Uiteraard blijven we nieuwe verbeterpunten zien voor onze studentencommunicatie. Laat dus vooral ook weten als je andere problemen ziet of iets anders communicatie-gerelateerd wilt aankaarten.

Mocht je nog vragen hebben, nog meer ervaringen willen delen met ons of heb je input voor de studentennieuwsbrief? Neem dan gerust contact op met Sigrid Jansen via s.h.j.jansen@uu.nl of Sabine de Lucht via s.delucht@uu.nl