28 november 2019

Meer duidelijkheid over wetgeving rookvrije schoolterreinen

Vanaf 1 augustus 2020 zijn de terreinen van onderwijsinstellingen rookvrij. Dit is al langer bekend, maar inmiddels is er meer duidelijk over hoe de wetgeving voor rookvrije schoolterreinen eruit komt te zien. Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft informatie hierover naar de ministerraad gestuurd. Hieruit blijkt onder andere dat er op terreinen van onderwijsinstellingen na 1 augustus 2020 geen rookzones meer aanwezig mogen zijn, omdat ‘zien roken doet roken’.

Wat betekent dit voor de UU?

De Universiteit Utrecht wil een gezonde omgeving bieden aan haar medewerkers, studenten en bezoekers. Daarom is zij in 2019 UU-breed gestart met het rookvrij maken van de buitenterreinen in fases. Enkele faculteiten hadden op (delen van) hun terrein al eerder rookvrije zones ingesteld. Sinds afgelopen zomer zijn het Leuvenplein en het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad rookvrij. Daar wordt in pilots uitgeprobeerd wat wel en niet werkt, bijvoorbeeld qua handhaving en aanduiding van het rookvrije terrein. Op beide terreinen is nu nog een rookfaciliteit aanwezig. Hiervoor zijn oude rookabri’s hergebruikt. De universiteit gaat kijken wat de gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor haar rookbeleid.

Handhaving en toezicht

De onderwijsinstellingen zijn straks zelf verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookvrije terrein. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hierop toezicht. Het terrein is 24 uur per dag, 7 dagen per week rookvrij. De universiteit is verantwoordelijk voor het handhaven tijdens de gebruikstijden van haar gebouwen en bijbehorende terreinen.

Wat hoort bij het onderwijsterrein?

De terreinen die voldoen aan één van onderstaande drie criteria moeten rookvrij worden:

  • Het terrein grenst aan of ligt in de directe nabijheid van een gebouw of inrichting van een onderwijsinstelling.
  • Het gebouw of die inrichting is in gebruik voor onderwijs.
  • Het terrein is in gebruik bij de onderwijsinstelling.

De universiteit gaat bekijken wat bovenstaande betekent voor het rookvrij maken van haar drie campussen. In het Utrecht Science Park is bijvoorbeeld veel grond van de UU, maar er bevinden zich ook bedrijven, horecagelegenheden en studentenwoningen op de campus. 

In gesprek met USP-partners

In de afgelopen maanden heeft de universiteit al gesproken met de gemeente en andere organisaties in het Utrecht Science Park. In de komende periode worden deze gesprekken voortgezet en wordt samen opgetrokken in het rookvrij maken van het terrein.

Het overheidstraject

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een concept van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld. In de zomer kon hierop gereageerd worden via een internetconsultatie. Het ministerie heeft de AMvB afgelopen vrijdag geagendeerd in de Ministerraad. Deze heeft ingestemd met het verzenden van de AMvB naar de Eerste en Tweede Kamer. Zij behandelen vervolgens het besluit. Als zij met het voorstel instemmen gaat het naar de Raad van State die een laatste advies aan de regering geeft. Na verwerking van dat advies wordt het besluit definitief. Naar verwachting is dit in de loop van 2020. Dan informeert het ministerie onderwijsinstellingen over wat de maatregel voor hen betekent.

Meer informatie

Lees meer op de pagina van de Tweede Kamer.
Wil je meer weten over het rookvrije terrein bij de UU? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl.