Meepraten over de faculteit Geesteswetenschappen? Ga dan in de faculteitsraad!

Heb je altijd al willen meedenken over het beleid en de organisatie van de faculteit Geesteswetenschappen? Stel jezelf dan kandidaat voor de faculteitsraad! Dit kan tussen 8 maart en 14 april 2022 bij één van de studentenlijsten of door zelf een lijst op te zetten. De verkiezingen zijn van 16 tot en met 18 mei. Je wordt voor 1 jaar gekozen.

Klik hier voor meer informatie over de verkiezingen

Je verkiesbaar stellen

Je kunt je op 2 manieren verkiesbaar stellen:

  • door zelf een lijst op te stellen met jezelf en eventueel andere geïnteresseerden. Meer informatie daarover vind je hier.
  • door je aan te sluiten bij een bestaande partij. Stuur dan voor 31 maart een mail met CV en motivatiebrief (max 1 A4) naar studentengeleding.gw@uu.nl met in de onderwerpregel "Sollicitatie FR 22-23" plus de naam van de partij waar je bij wilt solliciteren. De partij waar je bij solliciteert neemt contact met je op. De bestaande partijen zijn:

Je kunt je verkiesbaar stellen als je officieel staat ingeschreven als student aan de UU en dus in het kiesregister staat. Je krijgt rond 7 maart een mail met een link waarmee je kunt controleren of je in het kiesregister bent opgenomen.

Meer weten?

Er zijn 3 informatieavonden:

  • donderdag 3 februari 2022 - 19.00 uur 
  • dinsdag 15 februari 2022 - 19.00 uur 
  • woensdag 3 maart 2022 - 19.00 uur 
  • woensdag 16 maart 2022 - 19.00 uur

Je kunt je hiervoor aanmelden via Studentengeleding.gw@uu.nl.

Kijk op hier voor meer informatie of mail de studentgeleding van de faculteitsraad via Studentengeleding.gw@uu.nl

Belangrijke data

Dinsdag 8 maart t/m donderdag 14 april 2022

Kandidaatstelling bij de secretaris van de Kiescommissie

Maandag 25 april 2022 10.00 uur

Vaststelling kandidatenlijsten, locatie volgt

Maandag 16 t/m woensdag 18 mei 2022 23.59

Verkiezingen (als er meer kandidaten dan zetels zijn)

Vrijdag 20 mei 2022 13.00 uur

Uitslag verkiezingen, locatie volgt

Kiescommissie Geesteswetenschappen

  • Quirine van der Steen (voorzitter)
  • Gerda Tenkink (secretaris)
  • Imke van Dam (studentassessor)

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad Geesteswetenschappen bestaat uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. In de faculteitsraad komen zaken aan de orde zoals het facultaire beleid, kwaliteitszorg en de organisatie van de faculteit. De faculteitsraad vergadert 6 keer per jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.

Gerelateerde berichten

Faculteitsraadsverkiezingen GW • Meepraten op het hoogste niveau? Stel je kandidaat voor de universiteitsraad