Meepraten over de faculteit Geesteswetenschappen? Ga dan in de faculteitsraad!

Heb je altijd al willen meedenken over het beleid en de organisatie van de faculteit Geesteswetenschappen? Stel jezelf dan kandidaat voor de faculteitsraad! Dit kan tussen 7 maart en 6 april 2023 bij één van de studentenlijsten of door zelf een lijst op te zetten. De verkiezingen zijn van 8 tot en met 10 mei. Je wordt voor 1 jaar gekozen.

Bekijk ook de Facebookpagina van de Studentengeleding voor meer informatie over de verkiezingen.

Je verkiesbaar stellen

Je kunt je op 2 manieren verkiesbaar stellen:

Je kunt je verkiesbaar stellen als je officieel staat ingeschreven als student aan de UU en dus in het kiesregister staat. Je krijgt rond 7 maart een mail met een link waarmee je kunt controleren of je in het kiesregister bent opgenomen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de pagina van de Faculteitsraad of stuur een mail naar Studentengeleding.gw@uu.nl.

Belangrijke data

7 maart t/m 6 april 2023

Kandidaatstelling bij de secretaris van de Kiescommissie

17 april 2023 10.00 uur

Vaststelling kandidatenlijsten, Trans 10; 0.14 (openbare zitting).

8 t/m 10 mei 2023

Verkiezingen (als er meer kandidaten dan zetels zijn)

12 mei 2023 14.00 uur

Uitslag verkiezingen, Kromme Nieuwegracht 80, Van Ravensteynzaal (openbare zitting)

Kiescommissie Geesteswetenschappen

  • Quirine van der Steen (voorzitter)
  • Gerda Tenkink (secretaris)
  • Chiara Stam (studentassessor)

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad Geesteswetenschappen bestaat uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. In de faculteitsraad komen zaken aan de orde zoals het facultaire beleid, kwaliteitszorg en de organisatie van de faculteit. De faculteitsraad vergadert 6 keer per jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.

Gerelateerde berichten

Faculteitsraadsverkiezingen GW • Meepraten op het hoogste niveau? Stel je kandidaat voor de universiteitsraad