18 januari 2021

Meepraten over de faculteit Geesteswetenschappen? Ga dan in de faculteitsraad!

Heb je altijd al willen meedenken over het beleid en de organisatie van de faculteit Geesteswetenschappen? Stel jezelf dan kandidaat voor de faculteitsraad! Dit kan tussen 8 en 18 maart 2021 bij één van de studentenlijsten of door zelf een lijst op te zetten. De verkiezingen zijn van 6 tot en met 8 april. Je wordt voor 1 jaar gekozen.

Je verkiesbaar stellen

Je kunt je op 2 manieren verkiesbaar stellen:

Je kunt je verkiesbaar stellen als je officieel staat ingeschreven als student aan de UU en dus in het kiesregister staat. Je krijgt vóór 18 maart een mail met een link waarmee je kunt controleren of je in het kiesregister bent opgenomen.

Meer weten?

Er zijn 3 informatieavonden:

Je kunt deze avonden bijwonen via Microsoft Teams.

Kijk op https://faculteitsraad.wp.hum.uu.nl/kandidaatstelling/ voor meer informatie of mail de studentgeleding van de faculteitsraad via Studentengeleding.gw@uu.nl

Belangrijke data
Maandag 8 maart t/m donderdag 18 maart 2021

Kandidaatstelling bij de secretaris van de Kiescommissie

Maandag 29 maart 2021 10.00 uur

Vaststelling kandidatenlijsten via Microsoft Teams

Dinsdag 6 t/m donderdag 8 april 2021 23.59

Verkiezingen (als er meer kandidaten dan zetels zijn)

Vrijdag 9 april 2021 13.00 uur

Uitslag verkiezingen via Microsoft Teams

Kiescommissie Geesteswetenschappen

  • Quirine van der Steen (voorzitter)
  • Gerda Tenkink (secretaris)
  • Wessel van Wijngaarden (studentassessor)

Wat is de faculteitsraad?

De faculteitsraad Geesteswetenschappen bestaat uit 24 leden: 12 personeelsleden en 12 studentleden. In de faculteitsraad komen zaken aan de orde zoals het facultaire beleid, kwaliteitszorg en de organisatie van de faculteit. De faculteitsraad vergadert 6 keer per jaar met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.

Gerelateerde berichten

Algemene informatieavond faculteitsraad GW • Faculteitsraadsverkiezingen GW • Meepraten op het hoogste niveau? Stel je kandidaat voor de universiteitsraad