Meepraten op het hoogste niveau? Stel je kandidaat voor de universiteitsraad

Verkiezingen medezeggenschapsraden

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de Universiteit Utrecht? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan nu je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de universiteitsraad. Doe dit uiterlijk 6 april.

Wat houdt het in? 

Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder meer in dat je als raad het College van Bestuur van de universiteit (on)gevraagd adviseert. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad instemmingsrecht, zoals de begroting. Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze kun je een jaar lang als bestuursfunctie vervullen voor vier dagen in de week.

Invloed uitoefenen 

Anton Pijpers, voorzitter College van Bestuur, benadrukt het belang hiervan: “Als lid van de universiteitsraad kun je invloed uitoefenen op de strategie en het beleid van de universiteit. En daarmee dus op je eigen studie. Je bent een vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor de belangen van studenten. Dat geeft je extra verantwoordelijkheid en interessante werkervaring!” 

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Alle studenten aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen voor een van de 12 studentenzetels van de universiteitsraad.

Hoe stel je je kandidaat? 

Je kunt je tot 6 april kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een van de bestaande lijsten of door zelf een lijst op te richten. De ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren moeten uiterlijk 6 april 2023 om 17.00 uur ingediend zijn bij het Centraal Stembureau (CSb). Lees tijdig de informatie over de procedure op de verkiezingspagina of neem contact op met de secretaris van het CSb, Anne Marie Partridge.

Faculteitsraden 

Ook de faculteitsraden zoeken nieuwe leden. Klik op de onderstaande links voor specifieke informatie over de kandidaatstelling en verkiezingen voor jouw raad:

NB bij UCU is vanwege het semestersysteem sprake van afwijkende verkiezingsdata! 

Meer informatie 

De verkiezingen zijn van maandag 8 tot en met woensdag 10 mei 2023. Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst op Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge.