17 april 2020

Meepraten op het hoogste niveau? Stel je kandidaat voor de universiteitsraad

Verkiezingen medezeggenschapsraden

Wil jij meedenken op het hoogste bestuurlijke niveau van de Universiteit Utrecht? Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen? Grijp dan nu je kans en stel jezelf verkiesbaar voor de universiteitsraad. Doe dit uiterlijk donderdag 7 mei.

Door de coronacrisis is besloten de verkiezingen voor de medezeggenschapsraden te verplaatsen zodat de lijsten langer de tijd hebben om kandidaten te vinden en de online campagne voor te bereiden. Daarom is het nu nog tot 7 mei mogelijk je kandidaat te stellen.

Wat houdt het in? 

Voor studenten is het lidmaatschap van de studentgeleding van de universiteitsraad een betaalde functie. Deze functie vervul je een jaar lang als bestuursfunctie voor vier dagen in de week. Als studentengeleding vertegenwoordig je de belangen van de studenten. Dat houdt onder andere in dat je College van Bestuur van de universiteit (on)gevraagd adviseert. Op een aantal belangrijke besluiten heeft de universiteitsraad zelfs instemmingsrecht, zoals de begroting. 

Invloed uitoefenen 

Anton Pijpers, voorzitter College van Bestuur, benadrukt het belang hiervan: “Als lid van de universiteitsraad kun je invloed uitoefenen op de strategie en het beleid van de universiteit. En daarmee dus op je eigen studie. Je bent een vertegenwoordiger en aanspreekpunt voor de belangen van studenten. Dat geeft je extra verantwoordelijkheid en interessante werkervaring!” 

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Alle studenten aan de Universiteit Utrecht kunnen zich kandidaat stellen. Ook internationals nodigen we van harte uit om zich kandidaat te stellen voor de universiteitsraad. Lees daarover meer op de website van de verkiezingen.

Hoe stel je je kandidaat? 

Je kunt je tot 7 mei kandidaat stellen door je aan te sluiten bij een van de bestaande lijsten of door zelf een lijst op te richten. De ingevulde en ondertekende kandidaatstellingsformulieren (inclusief instemmingsverklaringen) moeten uiterlijk donderdag 7 mei 2020 om 17.00 uur door de lijsten verstuurd zijn aan Anne Marie Partridge

Faculteitsraden 

Ook de faculteitsraden zoeken nieuwe leden. De kiescommissie van je eigen faculteit kan je hierover meer informatie geven. 

Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink 

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink

Faculteit Geowetenschappen: Inge de Bruyne

Faculteit Sociale Wetenschappen: Anuschka Mulder

Faculteit Bètawetenschappen: Karin Hens 

Faculteit Geneeskunde: Jeanette de Ridder 

Faculteit Diergeneeskunde: Annemarie van Walsum 

University College Utrecht: asc@uu.nl

University College Roosevelt: Jeanette van Gels 

NB bij UCU en UCR is vanwege het semestersysteem sprake van afwijkende verkiezingsdata! 

Meer informatie 

De verkiezingen vinden plaats van maandag 2 tot en met woensdag 4 juni 2020. Heb je vragen over de verkiezingen van de universiteitsraad? Of wil je meer weten over de procedure rond de kandidaatstelling? Kijk dan eerst op Kiesreglement U-raad en op de pagina verkiezingen. Vind je daar geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met Anne Marie Partridge.