9 januari 2020

Machine Apperception

Tijdens deze lezing richten we ons op wat het betekent om een zintuiglijke reeks zinnig te maken. Dat doen we door een computerimplementatie te presenteren, de Apperception Engine.

We proberen een antwoord te geven op een centrale vraag in het onbeheerd leren: wat betekent het om een zintuiglijke reeks 'zinvol' te maken? In onze formalisering houdt het zinnig maken in dat we een symbolische causale theorie construeren die de zintuiglijke reeks verklaart en voldoet aan een set van eenheidsvoorwaarden. Dit model is geïnspireerd op Kants discussie over de synthetische eenheid van apperceptie in de Kritiek van de Zuivere Rede. Voor ons is zinvolle zintuiglijke input een vorm van programmasynthese, maar het is een onbewaakte programmasynthese.

The Apperception Engine

Daarnaast bespreken we een computerimplementatie, de Apperception Engine, die is ontworpen om aan bovenstaande eisen te voldoen. Ons systeem is in staat om uit zeer kleine hoeveelheden gegevens interpreteerbare, door mensen leesbare causale theorieën te produceren, vanwege de sterke inductieve vooringenomenheid die de Kantiaanse eenheidsbeperkingen met zich meebrengen. Een causale theorie die door ons systeem wordt geproduceerd is in staat om toekomstige sensormetingen te voorspellen, alsook om eerdere metingen achteraf te voorspellen, en om de ontbrekende sensorische metingen in elke willekeurige combinatie in te vullen.

We hebben de motor getest in verschillende domeinen, waaronder cellulaire automaten, ritmes en eenvoudige kleutertunes, multimodale bindingsproblemen, occlusietaken en sequentie-inductie IQ-tests. In elk domein testen we het vermogen van onze motor om toekomstige sensorwaarden te voorspellen, eerdere sensorwaarden achteraf te voorspellen en ontbrekende sensorgegevens toe te rekenen. De Apperception Engine presteert goed in al deze domeinen en presteert aanzienlijk beter dan de neurale netto basislijnen. We merken in het bijzonder op dat ons systeem in de volgorde van inductie IQ-taken prestaties op menselijk niveau heeft bereikt. Dit is opmerkelijk omdat ons systeem geen op maat gemaakt systeem is dat specifiek is ontworpen om IQ-taken op te lossen, maar een algemeen doelgericht apperceptiesysteem dat is ontworpen om elke zintuiglijke sequentie zinvol te maken.

Details:

Wanneer: 16 januari 2020, 17:15-18:30 (na afloop is er een gratis drankje)
Where: Kromme Nieuwegracht 80 0.06
Speaker: Richard Evans (GoogleDeepMind, London)