Maandag 20 maart starten de bouwwerkzaamheden in Jeanette Donker Voetgebouw (JDV)

Afgelopen januari zou de verhuizing uit het JDG starten. Maar ineens werd dat verhuismoment uitgesteld.

Waarom? De aannemer heeft aangegeven een overgangsperiode nodig te hebben waarbij de volledige luchtbehandeling buiten werking zal worden gesteld. De planning is daarop aangepast en er is besloten dat het UVDL tijdelijk moet worden ondergebracht in het Andoclusgebouw om zo de bedrijfsprocessen te kunnen continueren. Naast het tijdelijk verhuizen van het UVDL heeft halverwege vorig jaar ook IRAS Tox en IRAS Pharma plaatsgemaakt voor de interne schuifbeweging.

Op maandag 20 maart is het dan zover, dan starten de bouwwerkzaamheden echt. Ze beginnen dan op de derde verdieping van het gebouw in de technische ruimte. Om het gebouw klaar te maken voor de toekomst, wordt groot onderhoud uitgevoerd en wordt de luchtbehandeling vernieuwd. Zo kan het gebouw in de komende 15 à 20 jaar weer mee én is het energiezuiniger.

Wat wordt er onder andere gedaan?

 • Vernieuwen van een groot deel van de gebouwinstallatie in de technische ruimte.
 • Energiezuinig maken van de luchtbehandeling.
 • Vernieuwen RA-lab en bereidingsapotheek (GMP).
 • Voorbereiding op aansluitingen voor de warmte-koudeopslag (WKO).
 • Vervangen verlichting (LED).
 • Vernieuwen gietvloeren.

Belangrijke punten op een rij

 • Start bouwwerkzaamheden: 20 maart tot december 2023.
 • Van 18 t/m 29 mei is de luchtbehandeling buiten bedrijf. Lab werkzaamheden zijn in deze periode niet mogelijk. In de kantoorruimtes kan gewerkt worden mits je een raam open zet. Het advies is om in een ander gebouw een flexwerkplek op te zoeken of thuis te werken.
 • Firma Kuijpers voert de werkzaamheden uit.
 • Het is verboden de bouwplaats te betreden.
 • Vluchtroutes blijven hetzelfde.

Overlast

We proberen overlast tot een minimum te beperken. Als we weten dat er veel overlast te verwachten is, dan krijg je hierover vooraf bericht.

Bouwplaats

De aannemer betreedt het gebouw via de achteringang, maar moet soms wel in delen van het gebouw zijn waar door jullie gewerkt wordt. Ook daar proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het is verboden om, in verband met de veiligheid, de bouwplaats te betreden. Mocht je toch heel nieuwsgierig zijn, dan hebben we goed nieuws: over een tijdje organiseren we een rondleiding door het gebouw!

Inloopspreekuur

Tweewekelijks (in de oneven weken) op dinsdagmiddag om 16.00 uur zijn Lotte en Mart te vinden in het Café Madame Jeannette om vragen te beantwoorden. Dit inloopspreekuur staat geheel in het teken van jullie vragen en alle collega’s van het JDV zijn welkom. De eerstvolgende keer is 28 maart. Mocht je vraag niet zo lang kunnen wachten, kun je natuurlijk altijd tussendoor contact met ons opnemen.

Contact

Mocht je vragen hebben of overlast ervaren, kom naar het inloopspreekuur of neem contact op met Lotte den Otter (team huisvesting DGK) of Mart Lenis (projectmanager bouw FSC). Voor dringende zaken kun je Mart bellen via 06 - 12 37 31. 46.