Maak kennis met het Descartes college op 23 april, 26 april of 8 mei

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen disciplines? Wat zijn de verhoudingen tussen overheidsbeleid, wetenschap en samenleving? En hoe zouden die verhoudingen moeten zijn? Wat kunnen de verschillende wetenschappen bijdragen aan hedendaagse uitdagingen als maatschappelijke ongelijkheid en klimaatverandering? Hoe kan de samenwerking tussen vakgebieden verstandige antwoorden helpen formuleren?

Deze en andere prangende vragen staan centraal in de cursussen van het Descartes College: het universiteitsbrede, interdisciplinaire honoursprogramma voor goede en breed geïnteresseerde bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht. Aanmelden voor de selectie voor het programma kan tot 1 juni. Daarnaast zijn de afzonderlijke cursussen, zonder verdere selectie, toegankelijk voor studenten van facultaire honoursprogramma’s. Zij kunnen, in overleg met hun facultaire honourscoördinator, één of meerdere cursussen van het Descartes College inzetten als verbredend onderdeel binnen hun eigen programma.

Benieuwd naar het Descartes College? Bezoek de website en kom naar de voorlichtingsbijeenkomsten op:
 

  • Maandag 23 april, 17.15-18.15, Janskerkhof 15A, zaal 004.
  • Donderdag 26 april, 17.15-18.15, Koningsbergergebouw, zaal Atlas.
  • Dinsdag 8 mei, 17.15-18.15, Ruppertgebouw, zaal Paars.