Maak kennis met de U-raad

De Universiteitsraad! Je hebt er misschien wel eens van gehoord, maar wat doen ze daar eigenlijk? Het korte antwoord: de U-raad is hét universiteitsbrede medezeggenschapsorgaan en we zijn er om de meningen van de gehele UU te vertegenwoordigen.

We geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur, waarbij we ons bezighouden met thema’s zoals duurzaamheid, internationalisering en studentenwelzijn. We zetten projecten op en nodigen studenten uit om met ons in gesprek te gaan. Jaarlijks kan je stemmen op de nieuwe studentleden van de U-raad. Ook kan je je tot en met 11 april 2024 zelf verkiesbaar stellen.

Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ons dan via: studentenuraad@uu.nl.