Louisa Niesen en Rashmi Shetty winnen scriptieprijs 2021

Op 10 januari zijn de winnaars van de jaarlijkse facultaire scriptieprijs bekend gemaakt: Louisa Niesen (MA Cultural History) en Rashmi Shetty (RMA Religious Studies). Zij ontvingen een oorkonde en €500,- voor hun uitmuntende prestatie.

Louisa Nielsen

Louisa Niesen

Louisa Niesen toetst in haar scriptie de hypothese dat Duitse vrouwen onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog modern waren in hun levensstijl en daarom fundamenteel verschilden van hun meer traditionele moeders. Een bijzonder sterk aspect van haar scriptie is de innovatieve focus op het gedrag van vrouwen zoals dat werd gerapporteerd in privé-documenten, in plaats van prescriptieve documenten die vrouwen vertelden hoe ze zich moesten gedragen, zoals andere historische onderzoeken hebben gedaan. In haar conclusies toont Niesen overtuigend aan dat de tegenstelling tussen traditionele en moderne levensstijlen veel minder zichtbaar is in de geleefde ervaringen van de vrouwen, en dat de Eerste Wereldoorlog daarom niet zo'n scherpe scheidslijn vormde als door eerdere historici was aangenomen. De jury waardeert ook de heldere structuur, de sterke schrijfstijl en de evenwichtige conclusies van deze scriptie.

Rasmi Shetty

Rashmi Shetty

Rashmi Shetty kijkt in haar scriptie naar de manier waarop een radicale hindoegroep in India gebruik maakt van sociale media, en hierbij stereotypen gebruikt om emoties op te roepen. De media-inhoud wordt ingekaderd door een analyse van de penetratie van sociale-mediaplatforms in de Indiase samenleving, die duidelijk maakt hoe een groep die beweert traditionele hindoeïstische waarden te verdedigen, weg komt met de mobilisatie van de nieuwste communicatietechnologieën. Deze analyse toont aan dat de inhoud van de sociale media van deze specifieke groep weinig te maken heeft met religieuze overtuigingen maar meer met emoties. De scriptie stelt dan ook voor om deze emotionele aspecten van sociale media-inhoud een veel grotere plaats te geven in ons begrip van de effecten ervan, zowel politiek als religieus. De jury is onder de indruk van de originaliteit van de aanpak, de interdisciplinariteit van dit onderzoeksproject, en de diepgaande analyse van de media-inhoud.