20 maart 2019

Locatie van rookfaciliteit op vernieuwd Leuvenplein bekend

Plattegrond Leuvenplein

De Universiteit Utrecht maakt haar terreinen gefaseerd rookvrij om zo een gezonde omgeving te bieden voor haar medewerkers, studenten en bezoekers. Dit met uitzondering van een aantal specifieke plekken waar zij wel mogen roken. In pilots wordt uitgeprobeerd wat wel en niet werkt en ook de expertise van eigen wetenschappers wordt gebruikt. Het Leuvenplein is de eerste locatie die rookvrij wordt, met één rokersfaciliteit. Medewerkers en studenten konden tot 1 maart via een enquête hun voorkeur doorgeven voor de locatie en eigenschappen van deze faciliteit. In totaal hebben 227 mensen dit gedaan.

Uitslag van enquête

De rokersfaciliteit komt aan de Leuvenlaan. Bijna 60% van de respondenten gaf de voorkeur aan deze plek, ongeveer een kwart aan optie A en iets meer dan 10% aan optie B. Daarnaast wordt de rookplek overdekt en kan je er zitten. De projectgroep gaat aan de slag met de verdere uitwerking. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met een goede voorziening voor de peuken.

Herinrichting Leuvenplein

Het Leuvenplein wordt de komende maanden heringericht. De bestrating wordt vernieuwd, er komen meer fietsparkeerplekken en het riool wordt vervangen. Zodra het plein helemaal klaar is (verwachting: zomer 2019), is het plein rookvrij en rook je alleen nog in de rookfaciliteit aan de Leuvenlaan (zie plattegrond).

Wetgeving over rookvrije schoolterreinen

Al langer is bekend dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-scholen verplicht zijn hun terrein voor 1 augustus 2020 100% rookvrij te maken. Sinds half maart 2019 is duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Algemene Maatregel van Bestuur voorbereidt waarin staat dat deze verplichting ook gaat gelden voor hogescholen en universiteiten.

Het is nog niet zeker hoe een rookverbod exact wettelijk ingevuld wordt en in hoeverre bijvoorbeeld enkele specifieke rookplekken worden toegestaan. Uiteraard houdt de Universiteit Utrecht in de gaten wat wettelijk mag en moet. Qua inrichting van de rookfaciliteiten op de pilotlocaties zorgt de UU ervoor dat deze in de toekomst eventueel voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.

Tweede pilotlocatie: Universiteitsbibliotheek binnenstad

De binnentuin en het binnenplein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad zijn onderdeel van de tweede pilotlocatie. In de zomer vinden onderhoudswerkzaamheden plaats en wordt ook de rookfaciliteit geplaatst. Vanaf maandag 2 september 2019 zijn de binnentuin en binnenplein rookvrij en is er één plek waar je nog wel mag roken. In de komende weken wordt duidelijk waar deze faciliteit komt.

Ondersteuning bij stoppen met roken

De Universiteit Utrecht verbiedt roken niet, maar wijst specifieke plekken aan waar je mag roken. De projectgroep onderzoekt welke ondersteuning de universiteit kan bieden aan degenen die willen stoppen.

Overige ontwikkelingen

Het projectteam heeft inmiddels met andere organisaties gesproken die al verder zijn met hun rookbeleid, zoals het UMC Utrecht en de Hogeschool Rotterdam. Ook zijn er gesprekken gestart met de gemeente Utrecht en diverse partijen op het Utrecht Science Park.

Meer informatie

Wil je meer weten over het rookvrij maken van het Leuvenplein? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl
Wil je meer weten over de herinrichting van het Leuvenplein? Kijk dan op www.uu.nl/leuvenplein of e-mail naar communicatievenc@uu.nl.