26 augustus 2019

Leuvenplein vanaf nu rookvrij

Het vernieuwde Leuvenplein is vanaf nu geheel rookvrij. Roken kan in de rookabri die aan de Leuvenlaan staat. Aan deze locatie gaf bijna 60% van de respondenten van de enquête de voorkeur. De abri die naast het Bestuursgebouw stond, is hiervoor hergebruikt. Je kunt er nu in zitten en planten zorgen voor wat meer groen. De tijdelijke rookzuilen die voor het Bestuursgebouw stonden, zijn verwijderd. Het Leuvenplein bevindt zich tussen het Marinus Ruppertgebouw en het Bestuursgebouw.

Handhaven rookvrij Leuvenplein

Zie je iemand op het Leuvenplein roken? Spreek diegene dan vriendelijk aan, wijs hem op het feit dat het plein rookvrij is en verwijs hem naar de rookabri aan de Leuvenlaan. Ontstaat er een vervelende situatie? Bel de afdeling Security via 030-253 13 00. Securitymedewerkers en speciaal getrainde medewerkers lopen rond om ervoor te zorgen dat het Leuvenplein rookvrij is. Zij hebben een cursus gevolgd hoe je gastvrij een roker aanspreekt. Het rookvrije terrein handhaven doen we met zijn allen: medewerkers, studenten én bezoekers.

UU-terreinen gefaseerd rookvrij

De Universiteit Utrecht maakt haar terreinen gefaseerd rookvrij om zo een veilige en gezonde werk- en studeeromgeving te bieden. Het Leuvenplein is één van de twee pilotlocaties, de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad de tweede locatie. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bezig met wetgeving over rookvrije schoolterreinen per 1 augustus 2020. Het is nog niet duidelijk hoe het rookverbod wettelijk ingevuld wordt voor hogescholen en universiteiten. De kans is aanwezig dat er geen rookvoorzieningen meer op de universiteitsterreinen mogen staan. Daarom wilde de UU nu geen grote uitgaven doen voor een rookvoorziening en heeft zij de oude rookabri hergebruikt.

Meer informatie

Wil je meer weten over het rookvrije Leuvenplein? Stuur dan een e-mail naar rookvrij@uu.nl of kijk op de pagina over roken
Wil je meer weten over de herinrichting van het Leuvenplein? Kijk dan op www.uu.nl/leuvenplein of e-mail naar communicatievenc@uu.nl.