4 november 2019

Leuke lezingen volgen én studiepunten verdienen?

Op dit moment hebben wij bij Studium Generale, podium voor kennis en reflectie van de UU, twee cursussen die in blok 3 worden aangeboden, beide 7,5 ECTS waard: Duurzaamheid als wereldbeeld (colleges op dinsdagvonden) en Wetenschapsfilosofie (colleges op woensdagavonden). Hieronder lees je meer over de cursussen. Je kan je nu inschrijven via Osiris.* Wacht niet te lang, vol is vol.

*Problemen met inschrijven? Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het je derde vak is die periode en daar speciale regels voor zijn bij jouw faculteit. Meestal kan het probleem verholpen worden door contact op te nemen met je studiepunt.

Over gelijk hebben en gelijk krijgen - Cursus Wetenchapsfilosofie

Gelijk hebben en gelijk krijgen staan soms op gespannen voet. Voor politici, advocaten en het bedrijfsleven is de waarheid niet altijd relevant. Hun belangen lopen uiteen en kunnen botsen met die van de wetenschap. Kun je als wetenschapper op tegen de macht van de industrie of politiek? Soms is het vechten tegen reuzen. Ook binnen de wetenschap wordt niet alleen naar waarheid gezocht, maar ook om waarheid gestreden. Hoe komt waarheid tot stand en wat houdt het in? Hoe bepaal je wat waar is en hoe overtuig je mensen hiervan?

Je kunt je inschrijven via Osiris met de cursuscode 201900030.

Hoe wapenen ons tegen de effecten van de klimaatcrisis? - Cursus Duurzaamheid als wereldbeeld

De cursus ‘Duurzaamheid als wereldbeeld’ organiseren we in samenwerking met de faculteit Geowetenschappen. Ieder jaar verkennen we met wetenschappers vanuit verschillende vakgebieden een specifiek onderwerp binnen het overkoepelende thema duurzaamheid.
In het voorjaar van 2020 stellen we de vraag: hoe wapenen we ons tegen de gevolgen van de klimaatcrisis? Hoe je het ook wendt of keert, de klimaatcrisis is een feit. In plaats van onze oren en ogen te sluiten, moeten we nadenken over hoe we ons gaan aanpassen. De stijgende zeespiegel, toenemende droogte en periodes van extremere regenval zetten cruciale infrastructuren onder druk. Dingen die we vanzelfsprekend vinden, zoals de beschikbaarheid van elektriciteit of schoon water, staan op het spel. Hoe staat Nederland ervoor? En welke veranderingen moeten plaatsvinden?

Je kunt je inschrijven via Osiris met de cursuscodes GEO3-5004.