15 april 2019

Laatste kans: stel je kandidaat voor de universiteits- of faculteitsraad

Laatste kans: stel je kandidaat voor de universiteits- of faculteitsraad
Verkiezingen medezeggenschapsraden

Wil jij inspraak bij belangrijke beslissingen? Stel je dan snel verkiesbaar voor de universiteitsraad of faculteitsraad? Dat kan nog tot en met 18 april. Jouw stem telt!

Meedenken en adviezen geven

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten, beurspromovendi en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Dit doen zij vanuit de medezeggenschapsraden. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad.

Meer informatie faculteitsraden

Wil je meer informatie over de kandidaatstelling voor één van de faculteitsraden? Neem dan contact op met je kiescommissie:

Faculteit Bètawetenschappen: Mies van Steenbergen
Faculteit Diergeneeskunde: Annemarie van Walsum
Faculteit Geesteswetenschappen: Gerda Tenkink
Faculteit Geneeskunde: Jeanette de Ridder
Faculteit Geowetenschappen: Inge de Bruyne
Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO): Margje van den Brink
Faculteit Sociale Wetenschappen: Anuschka Mulder
University College Utrecht: asc@uu.nl
University College Roosevelt: Jeanette Gels

Meer informatie universiteitsraad

Wil je meer informatie over de kandidaatstelling voor de universiteitsraad dan kun je verder lezen op uu.nl. Ook kun je contact opnemen met het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge of Trudelien van ’t Hof.