Ken jij de grootste uitdagingen voor zij-instromers?

Sinds drie jaar bieden we bij de faculteit Diergeneeskunde de minor Basics in Veterinary Medicine aan om studenten de mogelijkheid te bieden om in te stromen bij de master Diergeneeskunde. Onder andere om meer talentvolle en ambitieuze studenten een kans te geven en diversiteit in de studentpopulatie te vergroten. Een mooie kans, maar ook hard werken en aanpassen. Voor studenten en docenten. Benieuwd naar hoe de minor eruitziet en wat de uitdagingen zijn? Dankzij Claudia Wolschrijn (Cursuscoördinator Minor en projectleider Zij-instroom) kom je er met 10 x ‘Wist je dat’ achter.

Wist je dat….  

  1. een zij-instromer vooralsnog altijd een student van de Wageningen University & Research (WUR) is vanuit de bachelor Animal Sciences?
  2. we maximaal 15 studenten per jaar verwelkomen om de minor te volgen?
  3. tijdens de minor eigenlijk alle vakken in het kort worden gegeven en daarmee 30 EC te behalen zijn? Ze krijgen vier cursussen, een stationstoets en ze leren klinisch redeneren.
  4. de moeilijkste toets over het algemeen de eerste toets over infectie & afweer en digestiestelsel is? Vanwege de vraagstellingen en de Nederlandse taal in het onderwijs (dat zijn de studenten meestal nog niet zo gewend omdat de studie Animal Science in het Engels is).
  5. de uitdaging voor deze studenten is om alles wat ze in relatief korte tijd tijdens de minor leren (en dat is veel!) vlot op te pakken en te verdiepen tijdens de master?
  6. een andere uitdaging is om op tijd te komen bij het practicum dat elke vrijdag om 9.00 uur start? De studenten moeten namelijk vaak uit Wageningen of verder komen en hebben daarom regelmatig ook onderwijs via Teams.
  7. het grootste misverstand over zij-instromers is dat ze niks weten, omdat ze de bachelor Diergeneeskunde niet hebben gedaan? Ze weten namelijk heel veel en vaak nog meer over andere onderwerpen.
  8. er een commissie Zij-instroom gestart is om onderwijsmodules te ontwerpen die de diverse groepen zij-instromers (vanuit de WUR, ZGS en de Summer school) op maat voorbereiden op de Master?
  9. bijna alle studenten vanuit de minor doorgaan voor de DGK master?
  10. de huidige minor de komende tijd wordt verbeterd en doorontwikkeld om nog meer toe te spitsen op de studenten van de WUR en in de toekomst ook voor studenten ZGS?