11 oktober 2017

Karin Sanders en Tera Pijnacker winnen prijs op ECVIM congress

Tijdens het Europese Internistencongres, dat van 13-16 september werd gehouden op Malta, schitterde het endocrinologieteam onder leiding van Sara Galac.

Karin Sanders won met haar voordracht over prognostische factoren bij bijniertumoren die leiden tot hypercortisolisme, heel terecht, de prijs voor de beste presentatie, en mag haar voordracht in juni 2018 nogmaals houden tijdens het Amerikaanse Internistencongres. Heel eervol.

De tweede prijs ging naar Tera Pijnacker die een prachtige voordracht gaf over nieuwe diagnostische mogelijkheden om hypothyreoïdie vast te stellen bij de hond.

Helaas waren er geen derde en vierde prijs, anders zouden die ook vast naar Utrecht gegaan zijn, want Wesley de Wit en Gerjanne van Staalduinen, beiden nog student, gaven ook fantastische voordrachten.

De faculteit Diergeneeskunde is trots op zulke talentvolle studenten, die op dit niveau in de top kunnen meedraaien.