30 april 2019

Kandidatenlijsten universiteitsraad bekend

Verkiezingen medezeggenschapsraden

Studenten konden zich tot 18 april verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten voor de universiteitsraad bekend. Bij de verkiezingen van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei kun jij je stem uitbrengen op één van de kandidaten. Jouw stem telt!

Meedenken en adviezen geven
Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad.

Vier studentenlijsten
Dit jaar hebben zich vier studentenlijsten gemeld. Er zijn meer kandidaten dan zetels. Daarom kan je stemmen van 20 tot en met 22 mei 2019.

Bekijk nu vast wie er op de kandidatenlijsten staan.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de verkiezingen voor de universiteitsraad? Neem dan contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer 519, tel. 253 4355, a.m.partridge@uu.nl.