16 april 2018

Verkiezingen U-raad 2018

Kandidatenlijsten universiteitsraad bekend

Robert Hendrickx

Studenten konden zich tot 5 april verkiesbaar stellen voor de universiteitsraad en faculteitsraden. Inmiddels zijn de kandidatenlijsten voor de universiteitsraad bekend. Bij de verkiezingen van maandag 14 tot en met woensdag 16 mei kun jij je stem uitbrengen op één van de kandidaten. Jouw stem telt!

Meedenken en adviezen geven

Binnen de Universiteit Utrecht denken studenten en medewerkers mee over het beleid. Ook geven zij adviezen aan bestuurders. Daarbij is een goed georganiseerde medezeggenschap belangrijk. De universiteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht en bestaat uit studenten en medewerkers. Op facultair niveau is dat de faculteitsraad.

Drie studentenlijsten

Dit jaar hebben zich drie studentenlijsten gemeld. Er zijn meer kandidaten dan zetels. Daarom zijn er verkiezingen van 14 tot en met 16 mei 2018. Bekijk wie er op de kandidatenlijsten staan.

Informatie

Wil je meer informatie over de verkiezingen voor de universiteitsraad? Neem dan contact op met de secretaris van het Centraal Stembureau, Anne Marie Partridge, Bestuursgebouw, Heidelberglaan 8, kamer 519, tel. 253 4355, a.m.partridge@uu.nl.