Kandidaten Verkiezingen Faculteitsraad Geowetenschappen

Op 29 april heeft de Kiescommissie van de Faculteit Geowetenschappen de kandidatenlijsten voor de nieuwe Faculteitsraad Geowetenschappen vastgesteld. 

Personeelsgeleding

Voor de districten AW, FG en SD zijn er evenveel kandidaten als beschikbare zetels.
Voor het district SGPL zijn er drie kandidaten voor twee zetels. Dit jaar worden er dus alleen verkiezingen gehouden voor de personeelsgeleding van het district SGPL.

District Faculteitsbureau
1 zetel)
1     M. (Marco) Veloo
District Aardwetenschappen
(2 zetels)

1     B. (Bas) van der Schootbrugge

2     P.R.D. (Paul) Mason

District Fysische Geografie
(1 zetel)

1     M.C.G. (Marcel) van Maarseveen
District SGPL
(2 zetels)

1     G.W. (Gerald) Mollenhorst

2     G.C.M. (Geertje) Speelman

3     C.P. (Cees) Terlouw

District SD
(2 zetels)

1     B. (Birka) Wicke

2     G.J. (Gaston) Heimeriks

Studentengeleding 2019-2020

Voor de districten AW-FG en SGPL zijn er evenveel kandidaten als beschikbare zetels. Voor het district Sustainable Development (SD) zijn er vier kandidaten voor drie zetels. Dit betekent dat er alleen voor het district SD verkiezingen worden gehouden.

District SD                         
(3 zetels)

1     D.B.K.(Droovi) De Zilva

2     S.G. (Samantha) Kristensen

3     C. (Carolina) Halevy

4     M.A. (Magdalena) Górska

District AW-FG
(2 zetels)

1     D.J. (David) Riedinger

2     E. (Eline) Wijnen

District SGPL
(3 zetels)

1     S. (Sigrid) Hogendorp

2     M.M. (Marte) Vroom

3     E.M. (Eline) Hulsker

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Inge De Bruyne, ambtelijk secretaris Kiescommissie GEO, i.f.j.debruyne@uu.nl

De verkiezingen vinden plaats van 20 tot en met 22 mei 2019. Op donderdag 23 mei om 16 uur wordt de uitslag vastgesteld en bekendgemaakt in zaal 002 van het Vening Meineszgebouw.