Jerre Mijnarends nieuwe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers belangrijk. We behandelen elkaar met respect. Toch kan het gebeuren dat studenten of medewerkers op een voor hen ongewenste manier worden benaderd. Bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. De Universiteit Utrecht heeft daarom twee vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. Hier kun je als medewerker of student terecht voor advies en ondersteuning wanneer je op een ongewenste manier bent benaderd. Vanaf 1 juni is Jerre Mijnarends gestart als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag. Jerre volgt Frank Peters op die per 1 juli de functie heeft neergelegd.

Waarom wilde je graag aan de slag als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag?

"Op dit moment werk ik als studentenpsycholoog bij de directie Studenten Onderwijs & Onderzoek. In mijn werk kom ik studenten tegen die op allerlei manieren in aanraking zijn gekomen met het thema ongewenst gedrag. Naast mijn werk ben ik ook een aantal jaar vertrouwenspersoon bij een studentenorganisatie geweest en herken ik de meerwaarde van de functie. Ik vind het belangrijk om bij te dragen aan een veilige werk- en leeromgeving voor iedereen."

In wat voor situaties kunnen medewerkers en studenten bij jullie terecht?

"Als er sprake is geweest van ongewenst gedrag. Dat zijn bijvoorbeeld situaties waarin er sprake is van pesten, (seksuele) intimidatie, onveilige situaties, discriminatie, agressie of geweld. Je kan dan denken aan vervelende grappen die worden gemaakt tijdens een werkgroep of werklunch, of als er op de universiteit tegen je geschreeuwd wordt door een collega of een docent. En wat veel in het nieuws is de laatste tijd is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over ongepaste opmerkingen over uiterlijk of kleding tot ongewenste aanrakingen of ongewenst seksueel contact."

Studenten en medewerkers kunnen een vertrouwenspersoon ongewenst gedrag inschakelen voor advies en ondersteuning. De gegeven informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Naast Jerre Mijnarends is ook Marian Joseph vertrouwenspersoon ongewenst gedrag.

Wat hoop je voor medewerkers en studenten te kunnen betekenen?

"Mijn hoop is dat zowel ik als mijn collega Marian Joseph een laagdrempelig contact zijn voor studenten en medewerkers als ze situaties tegenkomen waarin zij enige vorm van ongewenst gedrag ervaren. We bieden een luisterend oor en proberen samen een weg te vinden om met de situatie om te gaan. Daarbij informeren we je over de mogelijkheden die er zijn en begeleiden je eventueel in dit traject. Ons uitgangspunt hierin is dat wij niets met je verhaal doen tenzij je dat zelf expliciet wil en jij kiest zelf wat je wil gaan doen. Wij staan naast je en begeleiden je hierin."

Maak je iets vervelends mee bij de Universiteit Utrecht? Er zijn verschillende personen waar je terecht kunt, afhankelijk van je situatie.

Ben je op zoek naar andere ondersteuning? Bekijk hier bij wie je terecht kunt.