iVTG resultaten binnenkort op Osiris

In de laatste week van mei heeft de 4e iVTG plaatsgevonden. Dat betekent voor veel studenten dat ze de iVTG hiermee af konden ronden. Heb je het afgerond, dan staat je resultaat binnenkort in osiris - je ontvangt altijd een Voldoende als je aan alle eisen hebt voldaan, onafhankelijk van je score.

Let op; had je al een CRUX, UVT of de SVA gedaan? Dan ontvang je voor de toetsen die je nog open had staan een Voldoende, in plaats van voor de iVTG.

NB: Master studenten die aan de deelname-eis van meetmomenten 17/18 hebben voldaan ontvangen ook hun resultaat (nodig voor aanmelding / toegang tot het schakeljaar).

Zie eventueel voor meer informatie de iVTG pagina's: