iVTG - laatste informatie

Beste studenten,

Middels dit bericht, wat ook via mail verstuurd wordt, willen we jullie voorzien van de laatste informatie ten aanzien van de IVTG toets. Deze is voornamelijk bedoeld voor studenten die in september meedoen met de toets.

Dit is waarschijnlijk de laatste informatie voor de toets van september, dus lees deze goed door!

Waar vind ik informatie over de IVTG?

Heb je nog weinig meegekregen van de iVTG? Dan is het sowieso goed de website voor jouw opleiding te bekijken, daar worden ook vragen beantwoord die hieronder wellicht niet staan.

Daarnaast is de blackboard community 'UMCU GNK iVTG' beschikbaar, waar ook de nodige extra informatie beschikbaar is.

In welke situaties moet ik deelnemen aan de toets?

Als je ingeschreven staat bij de opleiding ten tijde van een toetsafname, moet je meedoen met de toets, tenzij:

 • je aan de UVT of SVT mee mag doen (hier heb je dan apart bericht over gehad) 
 • je de toets(reeks) (CRUX/UVT/SVT/iVTG, voor die opleiding) al volledig afgerond hebt
 • je wel ingeschreven staat, maar een uitzondering hebt op collegegeld in verband met een bestuursfunctie, en dus geen onderwijs volgt (hier heb je dan apart bericht over gehad) 

In andere situaties, ook als je geen cursussen volgt of om wat voor reden dan ook het zelf niet zou willen, wordt in principe deelname verwacht. Het maakt niet uit in welk meetmoment je zit of waar je precies in je studie zit – je doet mee als je ingeschreven staat. De data van de toetsen staan in het volgende punt genoemd.

Kan je niet meedoen, meld je dan af via https://forms.uu.nl/universiteitutrecht-gnk/GNK_Afmelding_iVTG. Op de site staat meer informatie over het niet deelnemen en de consequenties.

Ben ik wel ingeschreven? Kan ik wel meedoen? Wanneer moet ik waar zijn?

Je inschrijving voor de toets is niet terug te vinden via Osiris, maar wel via Blackboard, via de community UMCU GNK IVTG. Zie daar meer informatie over hoe je dit checkt. Klopt dit niet? Meld het z.s.m.! Je kan echter niet op een andere dag meedoen als jouw dag voor jou niet uitkomt!

Mocht je bij de toets aankomen en niet op de lijst staan, dan kan je niet deelnemen aan de toets. Mocht dat ten gevolge van een fout vanuit de opleiding zijn, dan wordt dit naderhand opgelost.

Met welk meetmoment doe ik mee? Hoe werkt de overgangsregeling voor mij?

De overgangsregeling voor studenten uit latere studiejaren is te vinden op de website – zie bovenaan deze email.

Via de Blackboard community UMCU GNK IVTG kan je vinden in welk meetmoment je in september ingedeeld wordt als je ingeschreven bent (en dat is dus het moment waar je vanuit de overgangsregeling instroomt). Je vindt in Blackboard meer informatie over hoe je dit checkt. Klopt dit niet? Meld het z.s.m.!

Waar moet ik met deze toets op letten / wat zijn de bijzonderheden?

Lees voor alle details de website nog eens door, maar de belangrijkste zaken zijn (naast bovenstaande logistieke zaken):

 • Je kan, in tegenstelling tot normale toetsen, niet terug naar vorige vragen. 
 • Je moet de hele toets afronden om een geldig resultaat te krijgen. De tijd voor de toets zou hier ruim voldoende voor moeten zijn.
 • Je krijgt geen cijfer, maar een uitspraak over of jouw niveau voldoende is voor de fase van je studie waarin je zit.
 • De inlogprocedure tijdens de toets is net wat anders dan gebruikelijk, deze wordt nog gepubliceerd via blackboard. Wacht eventueel in de zaal even tot je instructies krijgt. Je logt wel gewoon in met je solis-id en wachtwoord, dus zorg dat deze werken en dat je deze weet!
 • Enkele bijzondere voorzieningen zijn niet beschikbaar bij deze toets, namelijk:
  • De toets moet digitaal worden afgenomen en kan dus niet op papier worden gemaakt.
  • De text-to-speech functie is voor deze toets niet beschikbaar.

Kan ik niet alsnog meedoen met de CRUX/UVT/SVT in plaats van met de iVTG?

Studenten die daarvoor in aanmerking komen, hebben hierover bericht gehad zolang zij ook ingeschreven stonden voor de opleiding. Als je na 1 september 2023 pas voldeed is het antwoord hoe dan ook een nee.

 Wat zijn de toetsdata voor september en eventueel latere momenten.

Er zijn 3 toetsdata per afname. Zie hierboven hoe je jouw moment ook in blackboard terug kunt vinden! Op de site die bovenaan deze mail genoemd is staat meer informatie over de toetsplanning later in het jaar.

LET OP: Er zijn 2 toetsdata voor bachelor studenten, kijk goed bij welke jij wordt verwacht!

LET OP: Alle studenten die de voorziening Minder Massaal toegekend hebben gekregen maken de toets apart! Zij hebben hierover bericht ontvangen/Hieronder staat vermeld bij welke toetsdatum zij aanwezig moeten zijn. Alle studenten met andere voorzieningen (zoals meer tijd) doen gewoon bij hun groep mee.

De 3 toetsdata voor september zijn:

 • Dinsdag 26 september van 17:30 tot 20:30. Deze datum is bestemd voor:
  • Bachelor CRU jr 3 – dit is iedere student die september 2021 of eerder gestart is met de opleiding, ongeacht hoe ver je nu bent!
  • Alle master SUMMA studenten
 • Woensdag 27 september van 17:30 tot 20:30. Deze datum is bestemd voor:
  • Alle master CRU studenten 
  • Ook voor ALLE studenten die de voorziening "Minder Massaal " toegekend hebben gekregen.
 • Donderdag 28 september 2023 van 17:30 tot 20:30. Deze datum is bestemd voor:
  • Bachelor CRU jr 1 en 2 – dit is iedere student die september 2022 of 2023 gestart is met de opleiding.

Enkele studenten in heel specifieke situaties zijn een uitzondering op bovenstaande; in dat geval ben je los benaderd.

LET OP: De iVTG is via mytimetable alleen terug te vinden via een specifieke route, niet in het normale groepsrooster. Kies: Rooster toevoegen > Cursus > GNBA301123 IVTG IVTG.

  

We hopen dat hiermee alle informatie voor iedereen duidelijk is.

Heb je na het lezen van alle informatie toch nog een vraag? Stel deze via ivtg@umcutrecht.nl