20 maart 2020

Inzet studenten voor vrijwillgerswerk

Een groot aantal van jullie heeft aangegeven zich in te willen zetten voor vrijwilligerswerk. Dit waarderen we enorm en willen we graag vanuit de faculteit Geneeskunde faciliteren. Je kunt je op verschillende plekken aanmelden om klussen te doen. Wel is het handig om niet in verschillende zorginstellingen aan de slag te gaan, in verband met het overdragen van eventuele virussen van de ene naar de andere plek.

Er zijn verschillende mogelijkheden, waar je je kunt aanmelden:

Naast jullie enthousiasme om als vrijwilliger aan de slag te gaan, krijgen we aanvragen binnen van zorgaanbieders buiten het UMC Utrecht die op zoek zijn naar vrijwilligers.
Om vraag en aanbod samen te brengen, lanceren we vandaag een pagina op de studentensite waar aanbieders hun oproep kunnen delen en studenten ten tijde van de coronacrisis vacatures kunnen vinden:

https://students.uu.nl/gnk/geneeskunde-b/onderwijs/coronavirus/vrijwilli...

Een deel van de klussen is betaald. De pagina zal de komende tijd verder worden gevuld met oproepen van zorgaanbieders.

Uitgangspunten

 • Er is een strikte scheiding tussen vrijwilligerswerk, werken als MST-er en de opleiding (coschappen/stages).
 • Als (al dan niet betaalde) vrijwilliger valt de student dus niet onder de verantwoordelijkheid  van de opleiding.
 • Als student ben je voor deze taken niet via de opleiding verzekerd, maar moet verzekerd worden door de instelling waar het werk wordt gedaan.
 • Vrijwillig is vrijwillig, dus zonder druk: moreel, of verkrijgen van studiepunten.
 • Vrijwilligerswerk wordt door de opleiding organisatorisch gefaciliteerd, maar de instellingen waar de studenten vrijwilligerswerk verrichten zijn er verantwoordelijk voor dat dit gebeurt op een voor studenten veilige manier.
 • Je doet als vrijwilliger alleen werk dat je kan en durft. Het vrijwilligerswerk dat je doet moet passend zijn bij wat je kan en wil.
 • Je kunt te allen tijde stoppen met het vrijwilligerswerk, zonder enige consequenties.
 • Bij contractuele verplichtingen gelden uiteraard andere regels.
 • Voor de werkzaamheden verricht onder een aanstelling als MST-er of bij een andere zorginstelling gelden de voorwaarden van de aanstelling.

Checklist

 • Een deel van het onderwijs wordt inmiddels online aangeboden en is te combineren met vrijwilligerswerk. Je kunt in sommige gevallen studie vertraging voorkomen door vervangend online onderwijs te volgen (wordt nog aan gewerkt). Het is jouw eigen keuze om te gaan voor vrijwilligerswerk  en daarmee studie vertraging te accepteren.
 • Houd je aan het corona beleid van de instelling waar je werkt en ken het belang om risico op besmetting zo klein mogelijk te maken en onnodige (reis)bewegingen te vermijden.
 • Informeer jezelf goed over de afspraken rondom verzekeringen en aansprakelijkheid in de setting waar het vrijwilligerswerk zal worden uitgevoerd.
 • Informeer jezelf goed over veiligheidsaspecten en risico’s. Je eigen veiligheid en die van mensen om je heen in de instellingen.
 • Informeer hoe om te gaan met de beschikbare hulp- en beschermingsmiddelen.
 • Kom met vragen of problemen naar ons steunpunt.

Steunpunt

Voor studenten van de faculteit Geneeskunde is een onafhankelijk steunpunt ingericht. Hier kun je terecht als je vrijwilligerswerk doet, voor advies over inhoud van taken, stoppen of doorgaan, etc. Als je vragen hebt, neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Contactpersonen
S. Reekers (beleidsmedewerker Geneeskunde): s.p.reekers@umcutrecht.nl 
A. van Royen (opleidingscoördinator SUMMA): a.vanroyen@umcutrecht.nl