15 oktober 2019

Interview KoffieCo de podcast: Luister en hoor wat voor arts je wilt worden

Tessa, Tiara en Doris, allen vierdejaars geneeskundestudenten, maken verrassende en inspirerende podcasts waarin specialisten worden geïnterviewd over hun vakgebied en hun persoonlijke ervaringen. In de specials belichten ze vakoverstijgende onderwerpen en thema’s die nu nog een herkenbaar taboe zijn.

Door jullie vragen over het werken binnen een vakgebied dragen jullie bij aan de carrièrekeuze van medestudenten. Krijgen jullie steun uit onze organisatie bij de podcasting?

“Ja, Marte Otter helpt bij logistieke en financiële zaken. We worden geregeld uitgenodigd te pitchen, nu bij de Zeepkist. Daarnaast denken mensen graag met ons mee en daar krijgen wij weer inspiratie van. We hebben KoffieCo zelf opgezet en zijn daar ook echt met zijn drieën mee bezig. Sowieso brainstormen we al jaren veel over hoe dingen anders kunnen.”

Hoe ontstaan de vragen voor de interviews?

“We bereiden ieder interview goed voor door ons in te lezen in het specialisme online en samen te brainstormen over wat wij belangrijk vinden te weten van het te interviewen vakgebied. Daarnaast krijgen we veel reacties, zelfs ook uit het buitenland. Verder hebben we een vast stramien bij de interviews, met een stukje over de co-schappen, het specialisme en persoonlijke ervaringen.”

Horen jullie om je heen dat medestudenten geïnspireerd raken door jullie podcasts?

“Jazeker, medestudenten beluisteren de podcasts, krijgen zo een completer beeld van de specialismen, raken geïnspireerd en willen dat verder onderzoeken of kunnen een wat gerichtere keuze maken. We krijgen namelijk wel medisch inhoudelijke colleges vanuit diverse specialismen, maar nooit colleges over beroepsvoorlichting of de beleving van het vak. Ook in de LINKs blijkt de afstand te groot om specialisten eens te vragen naar persoonlijke ervaringen. Het komt voor dat zesdejaars nog niet weten wat ze willen en dan proberen om maar overal mee te lopen om hun keuze te kunnen maken. Zelf hebben we wel ideeën, maar we kijken nog met een open blik.”

Jullie interviews doorbreken de gangbare verhoudingen tussen specialist en studenten. In die zin dragen jullie interviews bij aan cultuurverandering. Waar hebben jullie behoefte aan?

“Een meer open cultuur waarin het gesprek aangaan gewoonte is. Hiërarchie kan zeker functioneel zijn maar momenten waarbij de hiërarchie even wegvalt en je vragen kunt stellen over het beroep zijn belangrijk. Dat is nu moeilijk, je moet het gesprek echt durven aangaan. In de specials proberen we onderwerpen die nu nog taboe zijn bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld burn-out. Dat gaat goed, onze ervaring is dat de interviews ook specialisten verrassen en inspireren. We zien een kantelpunt qua cultuur, er komen steeds meer jongere artsen met een meer open opstelling naar de co’s. ”

Welke andere specials zijn er?

“We willen graag nog een special maken over zaken waar elke arts mee te maken krijgt zoals fouten in de zorg en rouw, vakoverstijgende onderwerpen waarmee je de blik verbreedt. Daarnaast hebben we een special gemaakt over het Compendium geneeskunde, waarin de hele geneeskunde compact en overzichtelijk is ondergebracht, zodat je de stof enorm efficiënt kunt opnemen.”

Welke tips willen jullie studenten en specialisten op dit moment meegeven?

“Voor de studenten: Wees voorbereid op een moment dat je met de specialist in de lift staat en je wat vragen zou kunnen stellen, heb altijd drie vragen in je hoofd die je belangrijk vindt.

Voor de aios en specialisten: vertel de co’s eens iets over het werk in het vakgebied, iets medisch, bijvoorbeeld één keer per week tien minuten, omdat je het leuk vindt. En vraag eens van mens tot mens hoe het gaat, waar iemand tegenaan loopt, wat iemand leuk vindt.”

Als jullie twee verzoeken aan de organisatie mogen doen, welke zijn dat dan?

“Een moment in het curriculum of de co-schappen, misschien een college, over persoonlijke ervaringen van de specialist met zijn vakgebied, de weg die hij afgelegd heeft.

En: Vanuit de opleiding gestimuleerd worden om je naast geneeskunde ook in iets anders te verdiepen voor inspiratie en expressie, zoals kunst of muziek, wat personal building in plaats van cvbuilding om de druk van de ketel te halen met iets cools. Zet er maar een paar studenten op, dan komt het goed (lachen alledrie).”