4 oktober 2018

Inspiratiedag Trimbos-instituut op 28 november over alcohol, drugs en tabak

Op woensdag 28 november 2018 organiseert het Trimbos-instituut in Utrecht een dag over studenten en middelengebruik. In de ochtend draait het om de student en de studentencultuur. Ook onderwerpen als studiedruk, stress en welzijn komen aan de orde. Na het plenaire programma volgen workshops. Die gaan onder meer over de rol van alcohol- of drugsgebruik bij studievertraging, mogelijkheden voor preventie en voorlichting, internationale studenten, en wet- en regelgeving. 

Kijk voor meer informatie op: https://inspiratiedagstudenten.trimbos.nl/

Safety first

Week van de Veiligheid: 8 – 14 oktober

Van 8 tot en met 14 oktober is de nationale Week van de Veiligheid. Ook de Universiteit Utrecht doet hieraan mee, omdat zij het onderwerp belangrijk vindt en medewerkers en studenten wil meegeven dat iedereen een rol heeft bij het zorgen voor een veilige werk- en studieomgeving. Safety first!

Calamiteit?

Is er sprake van een calamiteit zoals brand, een (medisch) ongeval, een ongeluk met gevaarlijke stoffen, een bommelding of diefstal van bijvoorbeeld een laptop? Heb je dringend hulp nodig? Bel dan de Meldkamer: (030-253) 44 44. Dit nummer is 24/7 bereikbaar, 365 dagen per jaar. De Meldkamer zorgt er vervolgens voor dat de BHV-/EHBO-organisatie in actie komt en neemt contact op met de hulpdiensten als dat nodig is.