Inrichting masteropleiding in studiejaar 22-23

Afgelopen jaren zijn er, als antwoord op de COVID-19 pandemie en de gevolgen die dit had voor de opleiding, in de master een aantal aanpassingen gedaan om de capaciteit te vergroten en de doorstroom daarmee te bevorderen. Binnenkort starten de eerste groepen in het studiejaar 2022-2023 alweer. In de wandelgangen hoorden wij dat het voor jullie nog niet allemaal duidelijk was hoe dit eruit zou komen te zien. Hieronder proberen wij kort de belangrijkste zaken uit te leggen.

Volledig fysieke coschappen
In sommige gevallen is afgelopen jaren ervoor gekozen om fysieke coschappen te vervangen door delen online of door offward weken. Komend studiejaar zullen alle coschappen weer volledig fysiek plaatsvinden. Per LINK kan het nog wel zijn dat er gebruik gemaakt wordt van enkele alternatieve vakgebieden, zoals de revalidatiegeneeskunde voor LINK blauw, of de urologie voor LINK rood. Hierover hoor je eventueel meer tijdens het bijbehorende blok.

Groepen van 13 studenten
Afgelopen jaren is geprobeerd de capaciteit te verhogen, waarbij we groepsgroottes konden hanteren van ongeveer 15 studenten. Vóór corona waren dit 12 plekken per groep, dus dat was een aanzienlijke uitbreiding, wat veel druk legde op de ziekenhuizen waar wij mee samen werkten. Uiteindelijk bleek daarbij helaas dat we niet iedere gereserveerde plek gevuld kregen. We hebben echter nog steeds een kleine achterstand om in te halen. Hierom is besloten volgend jaar in alle blokken en LINKs standaard een capaciteit van 13 studenten per groep te hanteren. Dat blijft dus groter dan hoe het vóór COVID was, maar wel iets meer behapbaar voor alle coschapplekken, wat er mede voor zorgt dat alle coschappen weer volledig fysiek kunnen plaatsvinden.

Zoveel mogelijk terug naar normaal
Over het algemeen geldt verder dat we zoveel mogelijk terug zijn gegaan naar normaal. Het Schakeljaar (jaar 3) draait in principe weer zoals vanouds, en voor keuzestages gelden weer dezelfde procedures (NB: laat je nog wel goed adviseren door het international office als je naar het buitenland wilt!).
Voor alle overige informatie over stages, praktische zaken m.b.t. indelingen en dergelijke, verwijzen we jullie daarom graag naar de website (https://students.uu.nl/gnk-m) en de indelingsmails die je ontvangt vanuit de afdeling coschappen.