18 juni 2020

Ingangsdatum rookvrije UU-terreinen uitgesteld naar 1 januari 2021

Bord rookvrij terrein

De ingangsdatum van de rookvrije UU-terreinen is uitgesteld van 1 augustus 2020 naar 1 januari 2021. De Universiteit Utrecht wil uiteraard een gezonde omgeving bieden aan haar medewerkers, bezoekers en studenten. Het rookvrij maken van met name het Utrecht Science Park met haar vele gebruikers, is echter een complexe opgave, die veel voorbereiding en afstemming tussen partijen vergt. Op dit moment kost de coronacrisis en een verantwoorde gefaseerde opstart van activiteiten dusdanig veel aandacht, dat een adequate invoering van het rookvrije terrein per 1 augustus is niet haalbaar is. De UU kiest voor zorgvuldigheid en kwaliteit boven snelheid.

Standpunt overheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft alle onderwijsinstellingen laten weten dat de ingangsdatum van de rookvrije schoolterreinen 1 augustus is, maar dat de overheid pas vanaf 1 januari handhaaft. Dit geeft onderwijsinstellingen de ruimte om nu te focussen op dringender zaken in het kader van het coronavirus.
 

Wat betekent dit nu voor de UU?

In 2019 is UU-breed gestart met het in fases rookvrij maken van de buitenterreinen. Enkele faculteiten hadden op (delen van) hun terrein al eerder rookvrije zones ingesteld. Sinds afgelopen zomer zijn het Leuvenplein en het terrein van de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad rookvrij. Daar is in pilots uitgeprobeerd wat wel en niet werkt, bijvoorbeeld qua handhaving en aanduiding van het rookvrije terrein. Op beide terreinen is nu nog een rookfaciliteit aanwezig. Hiervoor zijn oude rookabri’s hergebruikt. Deze blijven gehandhaafd tot de kerstvakantie. Het is mogelijk dat in aanloop naar 1 januari het aantal pilotlocaties wordt uitgebreid.

Handhaving en toezicht

De onderwijsinstellingen zijn straks zelf verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookvrije terrein. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hierop toezicht. Het terrein is 24 uur per dag, 7 dagen per week rookvrij. De universiteit is verantwoordelijk voor het handhaven tijdens de gebruikstijden van haar gebouwen en bijbehorende terreinen.

Wat hoort bij het onderwijsterrein?

De terreinen die voldoen aan één van onderstaande drie criteria moeten rookvrij worden:

  • Het terrein grenst aan of ligt in de directe nabijheid van een gebouw of inrichting van een onderwijsinstelling.
  • Het gebouw of die inrichting is in gebruik voor onderwijs.
  • Het terrein is in gebruik bij de onderwijsinstelling.

In gesprek met USP-partners

In de afgelopen maanden heeft de universiteit al gesproken met de gemeente en andere organisaties in het Utrecht Science Park. Ook in de komende periode worden deze gesprekken voortgezet en wordt samen opgetrokken in het rookvrij maken van het terrein.