3 oktober 2019

Informatie over beurzenprogramma's en de aanmeldingsdata

De Fulbright Commission beheert een aantal beurzenprogramma’s die voor uw studenten en/of personeelsleden interessant kunnen zijn, waaronder een nieuwe beurs van $50.000 voor een master economie/MBA in de VS! Hierbij een overzicht van de beurzen die Fullbright beschikbaar heeft, met daarbij de sluitdatum voor de aanmelding.

Beursmogelijkheden voor Nederlandse studenten

Fulbright Beurs voor Graduate studie

Dit is een beurs voor graduate studie (master of in sommige gevallen onderzoek, geen complete PhD) in de VS. De beurs kan worden aangevraagd voor een vervolgstudie na een bachelor, of voor een tweede master, in elk onderwerp. De aanvragen variëren elk jaar van kunstgeschiedenis tot wiskunde, en van dans(management) tot vliegtuigbouwkunde. De beurs is voor het academisch jaar 2020-2021 en de deadline is op 23 januari om 12 uur ’s middags. De beurs bedraagt een eenmalige bijdrage van $ 35.000.
Website: https://fulbright.nl/naar-de-vs/ik-ben-student/fulbright-beurzen/
 
KHWM-Eizenga beurs: Graduate studie Economie of MBA
Dit is een nieuwe beurs speciaal voor Nederlandse studenten die een master of PhD Economie in de VS gaan doen of een master in Business Administration (MBA). Deze beurs bedraagt $ 50.000. Alle specialisaties van economie komen in aanmerking, en voor de MBA’s geldt dat dit een fulltime opleiding in de VS dient te zijn. De deadline voor deze beurs is 9 januari 2019 voor het academisch jaar 2020-21.
Website: https://fulbright.nl/naar-de-vs/ik-ben-student/khmw-eizenga/
 
Fulbright Beurs voor Promovendi
Promovendi die voor een periode van 3 tot 6 maanden naar de VS willen voor het doen van onderzoek, kunnen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De beurs bedraagt $ 1.250 per maand, en de deadline voor aanvragen voor het academisch jaar 2020-2021 is op 1 december 2019.
Website: https://fulbright.nl/naar-de-vs/promovendi/fulbright-beurzen-voor-promovendi/
 
Fulbright Beurs voor Wetenschappers
Voor wetenschappers die graag willen lesgeven aan een universiteit in de VS, eventueel gecombineerd met onderzoek, zijn er junior (minder dan 6 jaar ervaring) en senior scholar (meer dan 6 jaar ervaring) beurzen. De beurzen bedragen respectievelijk maximaal $ 9.000 en $ 13.000, en ook hiervoor is de deadline op 1 december voor een bezoek van een semester in de VS.
Website: https://fulbright.nl/naar-de-vs/wetenschappers/fulbright-beurzen-2/

Study of the US Institutes for European Student Leaders
Voor Nederlandse bachelorstudenten die nog een jaar studie na de zomer van 2020 voor de boeg hebben, biedt de Fulbright Commission de mogelijkheid om gratis een zomerprogramma in de VS te volgen. Het zomerprogramma stelt Europese jongeren in staat kennis te maken met het studeren op een Amerikaanse campus, en heeft als doel leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en maatschappelijke betrokkenheid te vergroten. Bij de selectie voor dit programma zal de voorkeur gegeven worden aan kandidaten die niet eerder of heel kort in Amerika zijn geweest en weinig reiservaring hebben, bijvoorbeeld vanwege hun sociaal-economische achtergrond. De diversiteit van de kandidaten speelt een belangrijke rol bij het selectieproces. Het zomerprogramma richt zich op verschillende thema’s, die elk jaar anders kunnen zijn. Elk jaar wordt opnieuw gekeken of dit programma doorgaat, en welke thema’s er zullen worden aangeboden. Dit is hopelijk rond begin november duidelijk en dan zal deze informatie inclusief de deadline (wsl. in januari 2020) op onze website worden geplaatst. Zodra er meer bekend is over het programma zullen wij u opnieuw een mail sturen, tot die tijd kunt u de informatie over afgelopen zomer op onze website vinden: https://fulbright.nl/naar-de-vs/ik-ben-student/zomerprogramma/ 

Fairs en informatiebijeenkomsten

LLM Fair

Op 13 november a.s. organiseren wij voor rechtenstudenten de jaarlijkse LL.M Fair, bij advocatenkantoor Stibbe in Amsterdam, van 19:00 tot 21:00. Hier presenteren 25 Amerikaanse top Law Schools hun programma's. De fair is gratis te bezoeken, na aanmelding via deze link: https://fulbright.nl/events/llm-fair-2019/

Graduate webinar 
Op donderdag 24 oktober a.s. organiseren wij een live webinar over graduate study in de VS. Aan de orde zullen onder andere komen: het vinden van een passende opleiding, de aanmeldingsprocedure, financiering en beursmogelijkheden. Tijdens de webinar is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Studenten kunnen zich registeren voor de webinar via deze link: 
https://fulbright.nl/events/graduate-evening-webinar/

Beursmogelijkheden voor Amerikaanse studenten

Fulbright Beurs voor Amerikaanse studenten  

Voor Amerikaanse studenten die naar Nederland willen komen om hier aan uw universiteit te studeren of onderzoek te doen, is er de mogelijkheid om een Fulbright beurs aan te vragen. Sommige Nederlandse universiteiten/faculteiten sponsoren ook beurzen, dit betekent echter niet dat er geen andere aanvragen kunnen worden gehonoreerd. U kunt deze studenten, indien ze op tijd contact opnemen hierover, verwijzen naar de website voor informatie over de beschikbare beurzen voor Nederland, het aanmeldingsformulier en aanwijzingen. N.B. De deadline in de VS valt erg vroeg, namelijk al op 8 oktober 2019 voor het academische jaar 2020-2021.
Website: https://us.fulbrightonline.org/countries/selectedcountry/netherlands

Fulbright English Teaching Assistants
Het Fulbright English Teaching Assistant programma is bedoeld voor recent afgestudeerde Amerikaanse studenten die assistentie willen geven bij het lesgeven in Nederland in het primair, secundair of eventueel ook het hoger onderwijs. Mocht uw instelling hiervoor interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Rose Bishop (r.bishop@fulbright.nl) om de mogelijkheden door te spreken. De deadline voor het aanmelden van uw onderwijsinstelling is op 31 januari 2020.
Website: https://fulbright.nl/onderwijsinstellingen/fulbright-eta-program/
 
Fulbright US Scholar beurs
Kent u een Amerikaanse wetenschapper die u graag wilt uitnodigen om op uw instelling les te geven, eventueel gecombineerd met het doen van onderzoek? Of heeft een Amerikaanse wetenschapper dit aangeboden maar heeft u daar geen fondsen voor? Ook voor Amerikaanse wetenschappers zijn beurzen beschikbaar. U kunt de Amerikaanse scholar dan wijzen op de mogelijkheid om een beurs hiervoor aan te vragen. De deadline voor het academisch jaar 2020-2021 is reeds verstreken, maar voor een volgend academisch jaar is dit een goede tip. De deadline valt meestal in augustus/september voor het academisch jaar erna, en alle informatie over de verschillende beursmogelijkheden zijn te vinden op https://www.cies.org/programs.
 
Fulbright US Specialists
Kent of zoekt u een Amerikaanse specialist in uw veld die u voor een kort bezoek wilt uitnodigen (voor 2 tot 6 weken) om te werken aan een specifiek project (een seminar, ontwikkelen van onderwijsmateriaal, doceren, een needs-assessment) op uw instelling? Dan is dit programma wellicht hiervoor geschikt: https://fulbright.nl/fulbright-specialist-program/. De internationale reiskosten en een beurs voor de specialist komen uit deze beurs, en uw instelling wordt gevraagd om de kosten van het verblijf van de specialist te dekken. De Fulbright Commission mag 5 aanvragen per academisch jaar voor dit programma doen, en deze worden afgehandeld op een first come first served basis. Meer informatie voor zowel de Amerikaanse specialist en de Nederlandse gastinstelling vindt u hier: https://fulbrightspecialist.worldlearning.org 

Fulbright US Distinguished Awards in Teaching
Elk jaar worden gemiddeld 4 Fulbright Distinguished Awards in Teaching toegekend aan Amerikaanse docenten die naar Nederland komen. Deze docenten van alle schooltypes komen naar Nederland om onderzoek te doen, eventueel colleges te volgen, en om zich op professioneel vlak te ontwikkelen. Lijkt het u leuk om de gast-universiteit van een van deze docenten te zijn, dan kunt u zich via onze website aanmelden: https://fulbright.nl/fulbright-distinguished-awards-in-teaching-program/

Meer informatie over studeren in de VS? Ga naar https://fulbright.nl/advies/​