Ilse Kelters genomineerd voor prof. Chris Gips onderzoeksprijs

De Stichting Professor Chris Gips Fonds reikt jaarlijks een prijs uit aan de wetenschappelijk meest getalenteerde student geneeskunde van Nederland die diens wetenschappelijke masterstage in het buitenland heeft volbracht. Vanwege Covid-19 kon in 2022 ook een student worden genomineerd die diens stage in Nederland heeft volbracht. Vanuit elke medische faculteit/UMC in Nederland wordt door de decaan een student voor deze prijs genomineerd. Ook vanuit de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht is dit jaar dus een student genomineerd. Dit is Ilse Kelters.  
 
Ilse heeft in de periode juni 2021 – oktober 2021 (18 weken) haar onderzoek uitgevoerd getiteld Desmin Dislocation and Sarcomere Disruption in αβ-Crystallin Dilated Cardiomyopathy. Ze deed dit op de afdelingen experimentele cardiologie Sluijter’s Group in samenwerking met cardiologie (UMC Utrecht) en physiology Van de Velden (VUmc/AMC), onder eindbegeleiding van Dr. J.W. Buikema, MD, Phd, UMC Utrecht.

Haar begeleider geeft aan buitengewoon onder de indruk te zijn van de voortreffelijke wijze waarop Ilse haar onderzoeksstage heeft volbracht. Naast haar talent als dokter in wording heeft zij tijdens haar stage een opmerkelijke interesse getoond in het verder ontrafelen van een zeer zeldzame oorzaak van hartfalen. Gedreven door haar passie en doorzettingsvermogen heeft Ilse in een relatief kort tijdsbestek het klinische beloop en de pathologie van de Crystalline Alpha B mutatie als oorzaak van dilaterende cardiomyopathie verder uitgediept, hetgeen o.a. ook door de Nederlandse Hartstichting is opgemerkt, die recentelijk een subsidie heeft toegekend om dit onderzoek hiernaar gedurende tenminste 4 jaren voort te zetten. 
Volgens dr. Buikema is het onderzoek extra bijzonder voor Ilse omdat het haar naast haar professionele interesse ook persoonlijk aan het hart gaat. 

Op 3 mei heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden. Helaas heeft Ilse de prijs niet in de wacht kunnen slepen, maar een nominatie voor deze prijs is al een geweldige prestatie. Het bewijst tevens hoe je al tijdens je studie wetenschappelijk zeer relevante resultaten kunt bereiken. Ilse Kelters is een studente waar wij binnen onze faculteit trots op zijn!