Hulp bij een ongewenste seksuele ervaring

Begin deze maand was er in de media aandacht voor seksuele veiligheid onder studenten, naar aanleiding van een onderzoek van Amnesty. Uit het rapport kwam naar voren dat één op de tien vrouwelijke studenten slachtoffer is van verkrachting tijdens de studietijd. Dit overkwam ook 1 procent van de mannen. Daarnaast bleek dat de meeste studenten niet weten waar ze hulp kunnen krijgen op hun hoger-onderwijsinstelling en dat slechts 1 procent aangifte doet bij de politie.

Als je een nare seksuele ervaring hebt meegemaakt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk hulp zoekt. Je kunt bijvoorbeeld gratis (en anoniem) 24/7 contact opnemen met het Centrum voor Seksueel Geweld. Je kunt ook met iemand van de Universiteit praten over een ongewenste seksuele ervaring of grensoverschrijdend gedrag. Je kunt terecht bij de studieadviseur van jouw opleiding of contact opnemen met de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon ongewenst gedrag kun je inschakelen voor advies en ondersteuning. Ook kun je met de vertrouwenspersoon bespreken of je een bepaalde omgangsvorm wel of niet ‘normaal’ hoeft te vinden. Ze gaan vertrouwelijk met jouw ervaring/klacht om en delen het niet met derden zonder jouw expliciete toestemming.

De Universiteit Utrecht vindt een veilig sociaal klimaat voor alle studenten en medewerkers erg belangrijk en werkt op het moment aan een actieplan om de seksuele veiligheid onder studenten te vergroten.