11 april 2018

Colloquiumlezing 2- 2017/2018

How Infants Build a Semantic System

Kim Plunkett zal een reeks aan experimentele en computationele studies beschrijven die onderzoeken hoe peuters betekenis ontlenen aan spraak en onderzoeken wanneer zij beginnen met de integratie van woordbetekenissen in een netwerk van relaties. 

Details

Zie voor meer informatie de Engelstalige pagina.