7 november 2019

Hoe ziet het aanbestedingstraject voor catering eruit?

Aanbesteding catering 2019-2020

Het contract met de huidige cateraar Sodexo loopt op 8 juli 2020 af. Daarom vindt een aanbestedingstraject plaats om een nieuwe cateraar te vinden. De verwachting is dat het Facilitair Service Centrum (FSC) in het eerste kwartaal van 2020 bekend kan maken wie de aanbesteding heeft gewonnen. Hierover lees je dan op intranet. In de tussentijd vindt de aanbestedingsprocedure plaats.

Hoe haalt het FSC input op bij medewerkers en studenten?

Het FSC haalt op allerlei manieren input op bij medewerkers en studenten voor de aanbesteding. Hieronder vind je hiervan een overzicht:

  • Per projectfase een wisselende klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van diverse doelgroepen, bijvoorbeeld voor het vormen van de visie op catering (eind 2018);
  • Interactieve sessies over diverse onderwerpen zoals assortiment en duurzaamheid (april 2019);
  • Eerdere klanttevredenheidsonderzoeken die het Facilitair Service Centrum heeft uitgezet onder UU-medewerkers en studenten (2016 en 2018);
  • Meedenken over de beoordeling van datgene dat de inschrijvende partijen indienen:
    • Een afvaardiging van de universiteitsraad levert een bijdrage aan de beoordeling van het businessplan dat inschrijvende partijen indienen (december2019 - februari 2020);
    • Diverse medewerkers die veel banqueting bestellen, gaan diverse lunches van de inschrijvers proeven (maart 2020).
  • Gesprekken met stakeholders: van het College van Bestuur, faculteitsdirecteuren en de universiteitsraad tot demandmanagers, faculteitsraadsleden en studentassessoren;
  • Advies van UU-experts op gebied van duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding, en van andere organisaties zoals de Hogeschool Utrecht.

Visie op catering

De basis voor de aanbesteding is de cateringvisie die is gebaseerd op de missie, visie en kernwaarden van de universiteit, het strategisch plan en gesprekken met allerlei stakeholders. De visie luidt: De horeca, retail en banquetingservices van de Universiteit Utrecht zijn inspiratievol, ambitieus, duurzaam, vol ondernemerschap en sluiten aan bij de behoeftes van studenten, medewerkers, bezoekers en bewoners op het gebied van eten en drinken. Er is voor ieder wat wils!

Meer informatie

Lees meer over de aanbesteding catering

Wil je meer weten over de aanbesteding voor catering? Neem dan contact op met contract- en leveranciersmanager Anna Stamp-Jongbloed.