Herziene planning nieuwe huisvesting Diergeneeskunde

Diergeneeskunde bouwt aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting. We krijgen een nieuw faculteitsgebouw, er komt een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit bij De Tolakker en we passen de werkomgeving in enkele bestaande gebouwen aan ‘eisen van de tijd’ aan. Als gevolg van een tekort aan bouwpersoneel, schaarste aan materialen en stijgende prijzen is de planning voor de nieuwe huisvesting herzien.

Onderstaande afbeelding laat de actuele planning zien voor het aanpassen van de bestaande gebouwen, de nieuwbouw bij De Tolakker en de bouw van het nieuwe faculteitsgebouw.

Actuele planning nieuwe huisvesting Diergeneeskunde

Pim Klamer, programmamanager IHP-DGK: “Afgelopen maanden heeft intensief overleg plaatsgevonden met aannemers en de directie Vastgoed & Campus en het Facilitair Service Centrum van de Universiteit Utrecht. We hebben ernaar gestreefd de vertraging evenals de overlast voor gebruikers (medewerkers, studenten en dieren) zoveel mogelijk te beperken. Over de detailplanning voor de uitvoering blijven we in gesprek met betrokkenen binnen de faculteit.”

Huisvesting studenten

Uiterlijk in 2024 moeten alle gebruikers het M.G. de Bruingebouw (MGB) hebben verlaten. Voor studenten Landbouwhuisdieren van blok 3 was een tijdelijke overgang naar het Androclusgebouw beoogd. Mede als gevolg van de vertraging in de planning is in overleg met Marlise Mensink, hoofd Onderwijs- en Studentenzaken, besloten dat deze groep studenten tot aan de uithuizing in MGB kan blijven (ruimte 0.105). Te zijner tijd wordt een andere locatie voor hen gezocht.

Meer weten?

Op de informatiepagina op studentensite vind je alle relevante informatie rondom de nieuwe huisvesting. Heb je vragen? Mail dan naar huisvesting.dgk@uu.nl.