Heb jij je diploma al gedownload via DUO?

Voor studenten van de faculteit Geesteswetenschappen.

Geslaagd of afgestudeerd? Dan kun je je diploma online bekijken via Mijn diploma's. Handig als je je originele diploma kwijt bent of voor je masteraanmelding!

Je diploma bekijken

Je kunt je diplomagegevens bekijken door in te loggen op Mijn DUO. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Als je bent ingelogd, kun je gratis een uittreksel met je diplomagegevens downloaden. Dit uittreksel is een officieel document en geldig bewijsstuk van je behaalde resultaten. Het heeft een echtheidscertificaat, dat bewijst dat het document origineel is en door DUO is afgegeven. Gebruik het digitale uittreksel alleen digitaal, want printen maakt het document ongeldig.

Cijferlijst nodig?

Het uittreksel van je diploma bevat geen cijferlijst. Je kunt een gewaarmerkte cijferlijst aanvragen via Studiepunt Geesteswetenschappen. In de zomerperiode krijgen we veel aanvragen, dus start op tijd. 

Meer informatie
Mijn diploma's