GW beleid voor studenten omtrent reizen naar het buitenland

gezondheidscheck tentamens

Op 15 mei is het algemeen negatief uitreisadvies door de overheid opgeheven en zijn de eerste reisadviezen weer groen of geel gekleurd. De verwachting is dat de komende maanden weer meer landen een positief reisadvies zullen krijgen. Voor jou, als student, komen er daarom langzaam meer mogelijkheden om voor je studie (stage, exchange of bijvoorbeeld een summerschool) naar het buitenland te gaan. Juist nu die ontwikkelingen de goede kant op gaan, maar er toch nog veel landen op rood of oranje staan, willen we het reisadviezenbeleid dat afgelopen najaar is ontwikkeld nogmaals onder de aandacht brengen.

Het is belangrijk om je te laten registeren 

Afgelopen jaar bleken er vele studenten van de faculteit GW in het buitenland te verblijven, terwijl we dat niet wisten. Op die manier kunnen we je, wanneer er zich calamiteiten voordoen, minder goed helpen. Het is dan ook belangrijk dat je vooraf doorgeeft in Osiris dat je naar het buitenland vertrekt, zolang het gaat om zaken die met je studie te maken hebben.

Positief v.s. negatief reisadvies 

Het reisadvies van de faculteit GW komt er op neer dat we ons houden aan de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dij een positief reisadvies (geel/groen) mag een student vertrekken, bij een negatief reisadvies (oranje/rood) helaas niet. Besluit je toch op eigen gelegenheid te vertrekken naar een land met een negatief reisadvies? Dan ontvang je voor het onderwijs dat je daar eventueel volgt helaas geen studiepunten! Verandert het reisadvies tijdens je verblijf? Dan zal het International Office contact met je opnemen. Over het algemeen zal het advies dan zijn om terug te keren naar Nederland, maar er zal rekening gehouden worden met de specifieke situatie.

Uitzonderingsverzoeken

In enkele gevallen is het mogelijk om een uitzondering te krijgen en daardoor toch te kunnen studeren in het buitenland, inclusief bijbehorende studiepunten. Over het algemeen betreft dit alleen studenten die al ter plekke zijn (zoals internationale studenten), waardoor er geen internationale reisbewegingen ontstaatn. Wil je hiervoor een verzoek indienen? Dit kan bij de onderwijsdirecteur van je eigen opleiding.

Meer informatie en zelf regelen

Meer informatie over het reisadvies, uitleg daarover en de gevolgen ervan + een standaard formulier voor het indienen van een uitzonderingsverzoek zijn te vinden op de studentenwebsite van GW