Groen licht implementatie nieuw curriculum Geneeskunde in september 2026 

De curriculumherziening is in volle gang: een prachtig nieuw curriculumplan is ontwikkeld en veel mensen zijn betrokken bij de uitwerking.Om nu meer tijd te nemen voor de ontwikkelfase, verschuift de implementatie van het nieuwe curriculum naar september 2026.“We hebben er vertrouwen in dat dit de juiste stap voorwaarts is.”   

Het besluit om meer tijd te nemen voor de ontwikkelfase is genomen door opleidingsdirecteur Annet van Royen samen met de decaan en de vice-decaan van het Onderwijscentrum UMC Utrecht. Concreet betekent dit, dat de daadwerkelijke implementatie van bachelor jaar 1 en masterjaar 1 en 2 verschuift naar september 2026.  

Aanpassing in de planning 
De aanpassing in de planning is nodig om recht te doen aan alle plannen en aan de inzet van zoveel mensen. Annet van Royen: “Het geeft ons meer tijd om te kunnen voldoen aan alle randvoorwaarden, die aan het curriculum verbonden zijn. Zoals de roostering, de inrichting van de teaching hospitals, de Onderwijs- en Examenregeling (OER), inclusief een passende overgangsregeling, de financiële uitwerking en docentprofessionalisering.”  

Voor de inhoudelijke ontwikkeling van het curriculum houdt de opleiding vast aan de planning van september 2025. “De reden hiervoor is de opleidingsvisitatie, die is gepland in oktober 2025. Graag willen we het volledig uitgewerkte curriculumplan voorleggen aan de visitatiecommissie, zodat we er optimale feedback op kunnen krijgen”, aldus Annet. “Die feedback nemen we dan mee in de ontwikkelfase, waar we nu dus meer ruimte voor hebben gemaakt. Al met al zijn wij ervan overtuigd dat iedereen zo meer tijd heeft en minder druk ervaart om samen een prachtig curriculum te ontwikkelen.”  

Wat betekent dit voor studenten?
Het huidige curriculum blijft gewoon doorlopen. Pas als de onderwijsontwikkeling voor het nieuwe curriculum in een vergevorderd stadium is, wordt een overgangsregeling van het oude naar het nieuwe curriculum ontwikkeld. Studenten worden hierover dan natuurlijk geïnformeerd.

In de veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden hebben we geprobeerd vragen die bij studenten spelen te beantwoorden.

En op dinsdagavond 10 september 17.00-18.15 uur zullen opleidingsdirecteur Annet van Royen, projectleiders van de curriculumherziening van de bachelor, Lenneke Ainsworth, en master, Mariëlle Jambroes en studenten die betrokken zijn bij de herziening uitleg en inzicht geven over het nieuwe curriculum voor geneeskunde. Op deze avond is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen.

Vragen over de curriculumherziening? Bekijk het veel gestelde vragen document of mail ons: herzieningGNK@umcutrecht.nl.