15 oktober 2019

Gezocht onderzoeksstudenten: Voorkomen van wonden en amputaties bij patiënten met diabetes

Wie zoeken wij

Wij zoeken enthousiaste studenten die een klinisch, op patiënten gericht onderzoek willen helpen uitvoeren, in het kader van (of voorloper van) je afstudeeronderzoek. Ben jij geïnteresseerd in het voorkomen van een van de gevolgen van diabetes mellitus (DM), perifere zenuwproblematiek, interne geneeskunde, plastische chirurgie en wetenschappelijk onderzoek? Ben jij zeer secuur, adequaat en een harde werker? Bijv. enkele maanden wachttijd op je coschappen en wil je onderzoek doen? Dan is onderstaande wat voor jou!

Achtergrond

Het aantal patiënten met DM stijgt wereldwijd, zo ook in Nederland. Patiënten met DM hebben vaak multipele problematiek: ogen, nieren en voeten zijn vaak aangedaan als gevolg van de diabetes. Zo is bijvoorbeeld het life-time risico op het ontwikkelen van een ulcus aan de voeten, door de zogeheten sensibiliteitsstoornissen (diabetische neuropathie), 15%! Van iedere 10 amputaties zijn er 8 het gevolg van diabetes. Aan 85% van de amputaties ging een ulcus vooraf. De mortaliteit na amputatie is na 5 jaar 40 tot 80%: dit is meer dan de meeste maligniteiten!

Om diabetische neuropathie op te sporen wordt gekeken naar het verlies van het gevoel onder de voet. De sensibiliteitstesten die op dit moment gebruikt worden zijn de Semmes-Weinstein monofilamenten en static- en moving 2 points discrimination. Ook onderzoeken wij of er sprake is van een beknelde zenuw in de onderbenen en voeten. Met het opsporen van eerdere stadia van sensibiliteitsstoornissen hopen wij ulceratie, en daarmee amputatie, voor te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van leefstijladviezen, maar ook operaties (zenuwdecompressies) bij patiënten met beknelde zenuwen in de onderbenen en voeten.

Doel

Het doel van deze studie is evalueren hoe het gevoel van de onderste extremiteiten vóór en na een zenuwdecompressie operatie verloopt. Op deze manier kunnen wij de (kosten)-effectiviteit van een decompressieoperatie onderzoeken, door zowel korte als lange termijn resultaten te analyseren.

Studie opzet

Op de polikliniek Plastische-, Reconstructieve- en Handchirurgie van het UMC Utrecht zijn er reeds patiënten pre-operatief gemeten, middels voorgenoemde sensibiliteitstesten. Binnenkort starten de postoperatieve metingen van deze groep. De eerste informatie is nu beschikbaar voor analyse, waarbij we kijken naar het verband tussen preoperatieve zenuwfunctie en operatie resultaat.

Als student help je mee met het meten van patiënten, het verwerken en interpreteren van de data, het meeschrijven aan artikelen. Ook help je bij het uitvoeren van een nieuwe gerandomiseerde studie, waarin de effectiviteit van zenuwdecompressie chirurgie centraal staat.

Meer informatie

Of je nu huisarts wil worden, vaatchirurg of plastisch chirurg: iedere arts krijgt met de complicaties van diabetes te maken! Weet je nog niet welke kant je op wilt, en zoek je een breed onderwerp waar je in elk vakgebied mee kan scoren? Stuur een mail voor meer informatie over dit onderzoek en waarom jij de perfecte kandidaat bent.

Tirzah Fakkel, arts-onderzoeker op de afdeling Plastische-, Reconstructieve- en Handchirurgie. Email: T.M.Fakkel@umcutrecht.nl

Referenties

Abbott, C. A., et al. (2002). "The North-West Diabetes Foot Care Study: incidence of, and risk factors for, new diabetic foot ulceration in a community-based patient cohort." Diabet Med 19(5): 377-384.

Aszmann, O. C., et al. (2000). "Results of decompression of peripheral nerves in diabetics: a prospective, blinded study." Plast Reconstr Surg 106(4): 816-822.

Kanji, J. N., et al. (2010). "Does this patient with diabetes have large-fiber peripheral neuropathy?" JAMA 303(15): 1526-1532.