1 oktober 2020

Gezocht: nieuwe leden en kandidaten voor bestuursposities voor studententak Diversiteit & Inclusie

Beste medestudenten,

De zomervakantie is voorbij en het nieuwe collegejaar 2020-2021 is ondertussen begonnen. Wij hebben niet stilgezeten en hebben een belangrijke update over de studententak van het platform Diversiteit & Inclusie. Om dit jaar een vliegende start te kunnen maken willen we graag nieuwe leden verwelkomen voor dit platform.

Allereerst delen we graag onze visie. Het platform moet een gemeenschap worden waar mensen met affiniteit voor diversiteit & inclusie kunnen samenkomen. Wij willen dialogen faciliteren, ideeën uitwisselen en concrete projecten met impact oppakken. We willen functioneren als denktank; waarin studenten, met elkaar en met de opleiding, kunnen nadenken over vraagstukken betreffende diversiteit in het onderwijs en het beleid op de faculteit. We zijn nauw verbonden met het platform D&I van het UMC Utrecht.

Om de eerste gesprekken wat meer richting te geven hebben we alvast nagedacht over enkele speerpunten waar het platform zich op zou kunnen richten. Voorbeelden hiervan zijn ‘diversiteit en representatie’, ‘inclusiviteit in systemen’ en ‘het creëren een veilige leeromgeving op de faculteit.’ Met input van nieuwe leden  kunnen we deze speerpunten verder aanscherpen. Uiteraard zijn leden vrij om zich met van alles bezig te houden, passend bij het speerpunt waar zij interesse in hebben. Dit is natuurlijk een start; we zijn erg benieuwd naar jullie ideëen en visie.

Naast een visie en speerpunten, hebben we ook nagedacht over wat voor (voorlopige) structuur het platform moet hebben. Voor nu zijn we uitgekomen op een executive board en een member board. Er is gekozen voor deze verdeling om een gemakkelijk aanspreekpunt te creëren voor het UMC-brede platform en om een vaste groep aan te wijzen die voorlopig eindverantwoordelijk is, tot we meer leden hebben en democratischer kunnen kiezen wie welke functie vervult. We zoeken ook nog mensen voor verschillende executive board posities! Alle studenten van de faculteit zijn welkom; het platform is niet exclusief voor geneeskundestudenten.

Interesse?

Heb je interesse of vragen? Mail ons op studentdiversityUMCU@gmail.com.

Sultan, voorzitter studententak Diversiteit & Inclusiviteit
Mede namens Hema, Insaf, Jaber en Kennan