Gewijzigde openingstijden Onderwijszaken Zomerperiode

Gedurende de zomerperiode gelden gewijzigde openingstijden voor de volgende afdelingen binnen Onderwijszaken:

Studie-informatiepunt (STIP) is gesloten van 22 juli t/m 2 augustus. Zie bericht: STIP balie dicht van 22 juli t/m 2 augustus - Students UU

Coschapindelers: de hele zomer per mail bereikbaar via coschappen@umcutrecht.nl. Telefonische spreekuren in juli en augustus gaan door, het fysieke spreekuur vervalt in de periode 22 juli t/m 2 augustus.

SUMMA: de hele zomer per mail bereikbaar via OZ-GNKSUMMA@umcutrecht.nl   

Studieadviseurs: zie bericht: Bereikbaarheid studieadviseurs in de zomervakantie - Students UU

Career officers: de hele zomer per mail bereikbaar via careerofficer@umcutrecht.nl. Ook kan er een afspraak gemaakt worden via het online afsprakensysteem.

Examencommissie GNK: de hele zomer per mail bereikbaar via examencieGNK@umcutrecht.nl. De examencommissie is minder bemenst tussen 24 juli en 2 augustus. In die periode worden alleen spoedmails behandeld. Beoordeel zelf of je vraag spoed heeft of tot na 2 augustus kan wachten. Indien je een verzoek bij de examencommissie wilt indienen, kan dat via dit formulier  In de maand juli vindt er geen vergadering plaats van de examencommissie Geneeskunde. Verzoeken worden in de augustus vergadering behandeld.

International Office: de hele zomer per mail bereikbaar via international.office@umcutrecht.nl. Telefonische spreekuren in juli en augustus gaan door, het fysieke spreekuur vervalt in de periode 22 juli t/m 2 augustus.