25 maart 2020

Geesteswetenschappen @home

Beste studenten van de faculteit Geesteswetenschappen,

We leven in een bijzondere tijd. Het is nog maar kort geleden dat de fysieke colleges van blok 3 werden vervangen door online onderwijs en toetsing. Over het onderwijs in blok 4 neemt het College van Bestuur deze week een besluit. Intussen is de bibliotheek gesloten, zijn de panden van Geesteswetenschappen dicht en moet iedereen thuis studeren en werken.

Als faculteitsbestuur zullen wij jullie in deze crisis niet overladen met berichten of nieuwsbrieven. Jullie ontvangen immers al de updates van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is, voor wat betreft het algemene beleid, leidend. Blijf die berichten dus goed lezen. Daarnaast zijn je docenten en het Studiepunt, International Office en de studieadviseurs de eerste contactpersonen voor jullie, waar het gaat om onderwijs en toetsing. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Langs deze weg willen we wel graag onze waardering uitspreken voor de creativiteit en flexibiliteit die jullie tot dusverre al hebben getoond, en voor jullie doorzettingsvermogen. We horen bijvoorbeeld mooie verhalen over goed verlopende online-colleges. Maar we realiseren ons ook dat er studenten zijn met zorgen over studievoortgang, stages of afstudeeronderzoek, of over familieleden in binnen- en buitenland. Het is helaas onvermijdelijk dat ook jullie last zullen hebben van de gevolgen van het coronavirus, maar dat geldt voor iedereen in de samenleving, ook voor onszelf. Er wordt bewonderenswaardig veel werk verzet door veel medewerkers, studenten en examencommissies om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen.

Studiepunt, International Office en studieadviseur blijven beschikbaar
Hoewel de panden van de faculteit Geesteswetenschappen gesloten zijn, kun je nog steeds bij ons terecht. Op https://students.uu.nl/gw/corona vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Deze FAQ zal regelmatig worden geactualiseerd.

Het Studiepunt, International Office en de studieadviseurs van de faculteit Geesteswetenschappen zijn er nog steeds om je te helpen, alleen even niet face-to-face. Hieronder zie je hoe je ons kunt bereiken.

Studiepunt
E-mail: elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur op studiepunt.gw@uu.nl
WhatsApp: elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur op 06 4108 4538
Telefoon: elke werkdag van 11:00 tot 13:00 uur op 030 253 6285.
De balie is voor onbepaalde tijd gesloten.

International Office
E-mail: elke werkdag van 09:00 tot 17:00 uur op internationaloffice.hum@uu.nl
Telefoon: elke werkdag van 11:00 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 15:00 uur op 030 253 6285 (telefoonnummer Studiepunt – International Office belt je terug).
Het inloopspreekuur vervalt voor onbepaalde tijd. 

Studieadviseurs
Telefoon: elke werkdag van 10:00 tot 12:00 uur op 030 253 6990 (tijdelijk nummer).
Afspraak: bel het Studiepunt voor een afspraak. De afspraak vindt plaats via Microsoft Teams. Installeer de app en log in met je UU-mailadres.
E-mail: zoals gebruikelijk. Klik op de contactpagina van je opleiding op de naam van je studieadviseur voor de gegevens.

Welzijnstrainers
Heb je extra stress of zit je wat minder goed in je vel door de huidige situatie? Wellicht kunnen de welzijnstrainers je helpen. Zij zijn bezig met het ontwikkelen van online intervisiemomenten. Kijk voor meer informatie op https://students.uu.nl/gw/welzijnstrainers-gw

Afronding van blok 3
De meeste studenten kunnen blok 3 afronden door middel van online toetsing. Zo zijn er van de ca. 240 cursussen bij Geesteswetenschappen waarschijnlijk slechts vijf cursussen waarvan de eindtoetsing moet worden verschoven naar blok 4. Wij wensen iedereen veel succes met de tentamens!

Vooruitblik naar blok 4
In een recente update van het College van Bestuur werd gevraagd om ons mentaal voor te bereiden op wijzigingen in onderwijs en toetsing in blok 4: ook dan op afstand. Deze week wordt definitief uitsluitsel gegeven over hoe blok 4 vormgegeven zal worden. Maar de aangescherpte richtlijnen van het kabinet (geen bijeenkomsten tot 1 juni) laten niet veel alternatieven open.

Nadere informatie voor studieverenigingen
Later deze week ontvangen studieverenigingen nadere informatie van ons, via een email die gericht is aan de besturen.

Het (online) leven van GW-studenten en -medewerkers in coronatijd
In deze uitzonderlijke tijd studeert iedereen thuis. Hoe is het om online onderwijs te volgen en de bibliotheek te missen? En hoe gaat het met onze docenten? In de panden van Geesteswetenschappen is het helemaal stil nu, maar online gebeurt genoeg…

#UUgotthis
Ook op Instagram https://www.instagram.com/humanitiesuu/ en Twitterhttps://twitter.com/HumanitiesUU  geven medewerkers en studenten van Geesteswetenschappen de komende tijd een kijkje in hun leven in coronatijd.

Meedoen?
Wil jij jouw ervaringen, ideeën of tips delen? Plaats een bericht op je eigen Twitter of Instakanaal met #UUgotthis. Of stuur je ervaring naar ons via nieuws.gw@uu.nl (max. 150 woorden, met een foto van jouw thuiswerkplek/selfie).

Medezeggenschap
In verband met het coronavirus kon de faculteitsraadsvergadering van 20 maart niet op de gewone manier plaatsvinden. Op de website van de faculteitsraad legt de raad uit hoe zij de komende tijd gaat werken.

Nieuwe updates
Alle beschikbare informatie is te vinden op de universitaire website https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/informatie-coronavirus?utm_medium=email en wordt voortdurend geactualiseerd. Hier vind je informatie die voor alle studenten geldt, bijvoorbeeld over BSA en financiële problemen. Houd de website goed in de gaten en check regelmatig je mail.

Ten slotte: nogmaals dank voor jullie aanpassingsvermogen. Hou contact met elkaar en steun elkaar. We wensen jullie en je naasten gezondheid toe.

Het faculteitsbestuur,

Keimpe Algra (decaan), Kevin Postma (student assessor), Miranda Jansen (directeur) Peter Schrijver (vice-decaan bacheloronderwijs), Ted Sanders (vice-decaan masteronderwijs), Cathelijne Habets (bestuurssecretaris).