10 april 2018

Geen biologisch afbreekbaar servies in UU-restaurants

Biodegradable disposables

De Universiteit Utrecht startte het academisch jaar met een pilot waarbij bekers van suikerriet, bestek van maïs en borden van palmbladeren het porseleinen servies in één van de bedrijfsrestaurants vervingen. Uit onderzoek van studenten van de faculteit Geowetenschappen blijkt dat de zogenoemde biodegradable disposables in deze situatie niet duurzamer zijn dan het porseleinen servies. Daarom stopt de universiteit de pilot per 11 april en gaat zij het porseleinen servies in haar restaurants niet vervangen door biologisch afbreekbaar servies. “Voor de studenten is dit waardevolle onderzoekservaring en leuk om te ervaren dat hun advies wordt opgevolgd,” zegt Living Lab coördinator, Libby van den Besselaar.

De uitkomsten

Uit de pilot komen de volgende zaken:

  • Uit de screening life-cycle assessment (LCA) is gebleken dat na 319 keer het gebruik van een keramisch bord gelijk staat aan 319 bordjes gemaakt van bagasse (het restproduct van suikerriet). Ervan uitgaande dat een keramiek bord vaker dan 319 keer gebruikt wordt, lijkt het keramische bord de meer milieuvriendelijke oplossing te zijn in deze situatie. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om hier definitieve conclusies aan te verbinden, maar dit was voor het Facilitair Service Centrum voldoende informatie om te stoppen met de pilot.
  • De praktijk is zeer weerbarstig. In het pilotrestaurant in het Androclusgebouw stond een shredder (SuperLizzy). De meeste disposables kwamen helaas niet hierin terecht, omdat medewerkers en studenten het servies meenamen naar hun werkplek of naar buiten. Vervolgens gooiden zij het bij het restafval.
  • Medewerkers en studenten zijn positief over het gebruik van de disposables. Zij blijken zelfs bereid een stukje comfort op te willen geven als daarvoor een duurzamer alternatief in de plaats komt.
  • Al het servies dat wel in de composteermachine terecht is gekomen, is volledig tot compost verwerkt. Deze machine heeft zich bewezen als ware verslinder van alles wat op zijn pad kwam. Binnen 48 uur was zelfs het stevige bestek te gebruiken als compost voor de moestuin.
  • Voorlopig zet de universiteit geen biodegradable disposables in op de plaatsen waar nu porseleinen servies wordt gebruikt. Wel kan het gebeuren dat de universiteit biologisch afbreekbaar servies gebruikt bij evenementen waar zij nu standaarddisposables gebruikt, omdat dit hier wel de meer duurzame keuze is.

De pilot voor een circulaire keten

In het restaurant in het Androclusgebouw stond sinds eind augustus een shredder (Super Lizzy) waarin het biologisch afbreekbaar servies samen met het gft-afval werd verzameld. Deze shredder versnipperde, vermaalde en perste het afval samen. De afvalverwerker zorgde er vervolgens voor dat de juiste verhoudingen van materialen in de composteermachine werden verwerkt (50% disposables en 50% organisch afval). Na 48 uur composteren hebben bacteriën het resterende materiaal in compost omgezet. De wens was om een waardevolle circulaire keten op te zetten waarin de grondstoffen hun waarde behouden en die bijdraagt aan de doelstelling om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te hebben in 2030.

Living Lab van Green Office

De pilot vond plaats in het kader van het Living Lab van de Green Office, waarbij studenten op verzoek van opdrachtgevers binnen de universiteit onderzoek doen naar duurzaamheid.

Eerder verschenen

Heeft biologisch afbreekbaar servies de toekomst?