Geef je idee door voor het besteden van de NPO-gelden!

De Nederlandse overheid heeft het onderwijs geld gegeven om de corona-achterstanden bij studenten te herstellen. Het gaat hierbij om zowel academische als sociale achterstanden. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Heb je een idee hoe de gelden ingezet kunnen worden voor een goed verloop van je studie of voor studentenwelzijn, geef dit dan door via de ideëenbox.

2 thema's

Er zijn twee thema's waarbinnen projecten ondersteund worden: 

Thema 1: Soepele in- en doorstroom

Doel van dit thema is om de overgang voor (aanstaande) studenten tussen hun vooropleiding en hun universitaire studie soepel te laten verlopen. 

Thema 2: Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Met dit thema willen wij er voor zorgen dat studenten zich welkom en thuis voelen in hun studie en aan de universiteit, en dat zij zich ondanks de naweeën van de pandemie optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Er zijn 2 subthema's: Communityvorming en Welzijn, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding.

Meer informatie