21 januari 2020

Frans Wiering genomineerd UU docent van het jaar

De jury van de UU docentenprijzen heeft Frans Wiering als één van de vier kandidaten voor Docent van het Jaar 2020 genomineerd. Zowel de onderwijsvisie van Frans als het creëren van interactie met studenten en de leerervaring van de studenten zijn hier doorslaggevende criteria.

Als docent en opleidingsdirecteur Informatiekunde is Frans de drijvende kracht achter curriculumontwikkelingen, zoals de recent ingevoerde technische lijn in de opleiding. Ook heeft hij recent in grote mate bijgedragen aan de vernieuwing van één van de meest centrale en door studenten als lastig ervaren vakken.

Uitermate betrokken

Studievereniging Sticky heeft Wiering voorgedragen voor de UU-docentenprijs. Victor Severijns, commissaris onderwijs van Sticky vertelt waarom: “Frans is exact wat wij als studenten nodig hebben binnen het onderwijs. Hij heeft een frisse blik op het aanpakken van onderwijs en probeert nieuwe werkvormen uit. Het is overduidelijk dat Frans elke mening belangrijk vindt om onderwijs te verbeteren. Met enige regelmaat is Frans te vinden in onze verenigingskamer, waardoor hij ook op de hoogte is van de situaties van individuele studenten.”

Aansluiten op behoefte van student

Het vak Computationeel Denken is recent opgezet om programmeren te benaderen vanuit informatiekundig perspectief. Samen met collega docent Marijn Schraagen zorgde Frans ervoor dat dit nieuwe vak beter aansluit bij wat de studenten nodig hebben. Door de innovatieve uitleg maken studenten zich de concepten van programmeren al eigen voordat ze de programmacode schrijven.
Ook op curriculumniveau weet Frans grote stappen te maken. Zo heeft hij recent een werkgroep opgericht voor het omdenken van een studiepad binnen onze opleiding om de opleiding beter te laten aansluiten op de behoefte van studenten.

Ambassadeur voor Informatiekunde

Voor zijn eerstejaarsvak Ontwerpen van Interactieve Systemen zoekt Frans elk jaar samenwerking met nieuwe partijen. Hierdoor zien externe partijen waar Informatiekundestudenten voor worden opgeleid. Samen met de opdrachtgever specificeert Frans de opdracht, zodat de studenten genoeg houvast hebben én hun eigen creativiteit in moeten zetten. Victor geeft aan dat Frans niet zomaar tevreden is over de prestaties van studenten. “Een goede samenwerking is niet voldoende, daarom heeft Frans een specialist op het gebied van werken in teamverband gevraagd om mee te kijken tijdens de werkcolleges. Studenten kregen hierdoor waardevolle tips die zij kunnen gebruiken binnen hun studie evenals in hun verdere carrière.”

Het beste uit mensen halen

Frans wil als docent niet per sé de beste zijn, maar vooral het beste uit de studenten halen. Hoe doet hij dat? “In de eerste plaats bied ik een veilige leeromgeving en ga ik uit van vertrouwen. In de tweede plaats communiceer ik met studenten op een volwassen manier. Als derde verzorg ik aansprekend en uitdagend onderwijs. Hierbij staat voor mij het activerende voorop en kleinschaligheid helpt daarbij. Tot slot: ik reik kennis aan. Ik mag Karl Marx graag citeren: ‘Onwetendheid heeft nog nooit iemand vooruit geholpen’. Mijn persoonlijke visie is dan ook dat je als mens niet te veel kennis kunt hebben.

Frans Wiering