Financiële tegemoetkoming van het ministerie OCW voor vertraagde afstudeerders

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in het mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in hun studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op de basisbeurs en/of een aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Voor studenten in het hoger onderwijs bedraagt de tegemoetkoming € 535.

Let op

Je hoeft de tegemoetkoming voor je studiekosten niet zelf aan te vragen. Als je er recht op hebt, krijg je automatisch een bericht van DUO. Heb je jouw diploma vóór 1 februari 2021 behaald? Dan heb je als het goed is al bericht gekregen. Behaal je jouw diploma later, dan ontvang je nog een bericht.

Kijk voor meer informatie op: