Financiële compensatie bij studievertraging door overmacht

Als je door overmacht studievertraging oploopt, kan de Universiteit Utrecht je in sommige gevallen financieel helpen. Deze financiële compensatie heet afstudeersteun. Overmacht kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte, psychische problemen, bijzondere familieomstandigheden, een functiebeperking of een zwangerschap. Om in aanmerking te komen voor financiële compensatie bij studievertraging door overmacht is het belangrijk dat je op tijd contact opneemt met de studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog om de omstandigheden te bespreken.

Heb je in studiejaar 2021-2022 studievertraging opgelopen? Controleer dan of je aan de voorwaarden voldoet voor afstudeersteun (met name de voorwaarde over studiefinanciering) en dien een aanvraag in. Dit kan tot en met 31 januari 2023.  

Bekijk alle informatie en voorwaarden

Het is goed om te weten dat het niet mogelijk is om afstudeersteun voor studievertraging over eerdere studiejaren (dan 2021-2022) aan te vragen.

Als je vragen hebt over afstudeersteun, stuur dan een mail naar afstudeersteun2122@uu.nl.

Let op: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) staat niet toe dat universiteiten afstudeersteun bieden bij studievertraging als gevolg van COVID-19 maatregelen van de overheid. Bijvoorbeeld: een laboratorium waar je onderzoek deed moest sluiten of er werd geen (alternatief) onderwijs aangeboden. Er zijn andere compensaties voor deze omstandigheden. Ben je ziek geworden of moest je voor je familieleden zorgen vanwege Covid-19, dan kun je wel afstudeersteun aanvragen.